Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow асп-ая arrow АТАМАНЧУК
   

АТАМАНЧУК

Григорій Васильович (6.IX 1933, м. Ачинськ Красноярського краю, Росія) — укр. і рос. правознавець, доктор юрид. наук з 1977, професор з 1979, д. чл. Міжнар. академії інформатизації з 1994. Закін. 1963 юрид. ф-т Львів, ун-ту. Протягом 1962— 69 працював у виконкомі Львів, обл. ради депутатів трудящих, з 1969 - у Львів, обкомі КПУ (заступник зав. відділу пропаганди та агітації). З 1979 - професор кафедри держ. буд-ва й права Академії суспільних наук (Москва), з 1989 - заст. зав. відділу міжнац. відносин Секретаріату ВР СРСР, з 1992 -заст. нач. головного управління підготовки кадрів для держ. служби при уряді РФ, з 1993 — зав. кафедри держ. управління і правового забезпечення держ. служби Рос. академії держ. служби при Президенті РФ. Займається проблемами д-ви, держ. управління і держ. служби. Тема канд. дис. — «Проблеми здійснення постійними комісіями місцевих рад функцій управління» (1968), докторської — «Сутність радянського державного управління» (1977). Дослідив основи і сформулював концепцію об'єктивізо-ваної та юридично врегульованої системи держ. управління, орієнтованої на соціальну ефективність. Осн. праці: «Постійні комісії рад — органи повноважні» (1967), «Місцеві ради — організатор господарського й культурного будівництва» (1971), «Державне управління: проблеми методології правового дослідження» (1975), «Права і свободи радянських людей», «Сутність радянського державного управління» (обидві — 1980),

Атаманчук - leksika.com.ua

«Забезпечення раціональності державного управління» (1990), «Культура рішень менеджменту», «Управління: соціальна цінність та ефективність» (обидві — 1995), «Нова держава: пошуки, ілюзії, можливості» (1996), «Державна служба Російської Федерації: перші кроки і перспективи» (1997, у співавт.), «Про ідеологію російської державності» (1997). Автор курсу лекцій «Теорія державного управління» (1997), співавтор довідника «Державне і муніципальне управління» (1997). М.П. Зяблюк.