Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВИРОБНИЧА ПОТРЕБА
   

ВИРОБНИЧА ПОТРЕБА

- необхідність виконання непередбачених робіт, від своєчасного завершення яких залежить норм, функціонування підприємства, установи, організації або їхнього структурного підрозділу. За Кодексом законів про працю України (ст. 33) власник або уповноважений ним орган у разі В. п. має право переводити працівників на строк до одного місяця на необумовлену труд, договором роботу: на тому ж підприємстві, в установі, організації або на ін. підприємстві, в установі, організації, але в тій же місцевості і з оплатою праці за виконувану роботу, але не нижчою від серед, заробітку на попередній роботі. Таке переведення допускається з метою відвернення стих, лиха, вироб. аварії або негайного усунення їх наслідків; для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування держ. чи громад, майна та в ін. виняткових випадках, а також для заміни відсутнього працівника. Тривалість переведення на ін. роботу для заміни відсутнього працівника не може перевищувати одного місяця протягом календ, року. Відмова без поважних причин від тимчас. переведення на ін. роботу у разі В. п. вважається порушенням труд, дисципліни. У разі В. п. працівникові може бути перенесена щорічна відпустка. З ініціативи власника або уповноваженого ним органу, як виняток, відпустка може переноситися на ін. час лише за письм. згодою працівника та за погодженням з профспілковим або ін. уповноваженим на представництво труд, колективом органом у разі, коли надання щорічної відпустки раніше в обумовлений період може несприятливо відбитися на норм, функціонуванні підприємства та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календ, днів буде використана в поточному роб. році. Якщо у зв'язку з В. п. необхідно відкликати працівника з відпустки, то невикористана її частина надається в ін. період — за згодою сторін і з дотриманням Закону України «Про відпустки» (1996).

Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази