Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФІРМА
   

ФІРМА

(італ. букв. — підпис, від лат. — затверджувати, засвідчувати, зміцнювати) — 1) Економічно і юридично самост. суб'єкт господарювання, об'єднання підприємців, первинний осередок вироб. або комерц. діяльності, що має статус особи юридичної, індивід, найменування та здійснює свою діяльність для задоволення певних сусп. потреб і одержання прибутку. Діє на підставі статуту, який приймається (затверджується) власником (власниками), і відзначається однорідним або спорідненим (суміжним) характером виробництва, виконання робіт, надання послуг (напр., будівельно-монтажна Ф., торговельна Ф.).

Залежно від форм власності та ступеня концентрації виробництва і капіталів Ф. можуть бути державними, комунальними, приватними, змішаної форми власності та з іноз. інвестиціями (спільні), у вигляді малих, середніх і великих підприємств. За видами та характером діяльності розрізняють Ф.: наук.-виробничі, агропромислові, інвестиційні, інноваційні, консалтингові, аудиторські, ріелторські (див. Ріелторська діяльність), юридичні (див. Юридична фірма), зовнішньоторговельні тощо. Правове регулювання діяльності Ф. здійснюється на основі відповідних норм ЦивК України, Господарського кодексу України, Законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про господарські товариства» (обидва — 1991), «Про інноваційну діяльність» (2002), ін. нормат.-прав. актів.

2) Різновид госп. організації (переважно державної форми власності), що об'єднує технологічно пов'язані між собою підприємства та вироб. підрозділи. її характерними особливостями є: наявність усталених вироб. зв'язків між кількома підприємствами, що істотно залежить від гол. підприємства; їхня заінтересованість у погодженій роботі всіх ланок вироб. кооперування; координація заг. вироб. процесу з боку гол. підприємства. За юрид. природою така Ф. функціонує як унітарне підприємство (коли включає у себе відокремлені структурні підрозділи чи ін. несамостійні вироб. одиниці) або як організація змішаного типу, що має ознаки і підприємства, і органу госп. управління (коли об'єднує поряд зі згаданими вироб. одиницями самост. підприємства з правами юрид. особи). У цьому випадку Ф. не тільки здійснює функції безпосередньо вищого органу, а й обслуговує вироб. діяльність усіх її структур, складових, беручи на себе матеріально-технічне постачання, збут продукції, вирішення питань зовнішньоекон. діяльності, виконання проектно-конструкторських, технол. та облік.-розрахункових робіт.

3) Засіб індивідуалізації юрид. особи, відповідне ім'я або найменування, під яким виступає колект. або індивід, підприємець [див. Фірмове (комерційне) найменування]. 4) Узагальнювальний термін, який часто використовується в зак-ві та практ. діяльності для позначення певної компанії або ін. комерц. організації.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази