Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow оск-ото arrow ОСНОВНІ ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН СРСР
   

ОСНОВНІ ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН СРСР

— економічні, політичні і соціальні можливості рад. громадян (права і свободи) та вимоги суспільства і держави до них (обов'язки), закріплені в Конституції СРСР, в конституціях союзних і авт. республік. Відповідно до Конституції СРСР (ст. 39), конституцій союзних (ст. 57 Конституції УРСР) і авт. республік рад. громадяни мають усю повноту соціально-екон., політ. та особистих прав і свобод, проголошених і гарантованих конституціями та ін. законами. О.п.с. і о.г. СРСР є визначальними для всіх ін. прав, свобод і обов'язків громадян, закріплених в рад. законодавстві. Провідними в системі осн. прав і свобод громадян є соціально-економічні права: право на працю; право на відпочинок; право на охорону здоров'я; право на матеріальне забезпечення в старості, в разі хвороби, втрати працездатності, а також втрати годувальника; право на житло. До осн. прав і свобод рад. громадян належать права і свободи в галузі культури: право на освіту; право на користування досягненнями культури й свобода наук., тех. і худож. творчості. Осн. політичними правами і свободами рад. громадян є: право участі громадян в управлінні державними і громадськими справами в СРСР; право вносити пропозиції до державних органів і громадських організацій СРСР, критикувати недоліки в роботі; свободи слова, друку, зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій; право об'єднання в громадські організації. До осн. особистих свобод рад. громадян належать: свобода совісті, держ. захист сім'ї, недоторканність особи. Особисте життя рад. громадян охороняється недоторканністю житла, забезпеченням таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, обов'язком усіх держ. органів, громад. орг-цій і службових осіб поважати особу, охороняти права і свободи громадян та правом на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя і здоров'я, на особисту свободу та майно громадян, правом оскаржити дії службових осіб, державних і громадських органів. Осн. права і свободи громадян СРСР забезпечуються економічними (матеріальними), політичними і правовими гарантіями.

Економічні (матеріальні) гарантії прав і свобод рад. громадян базуються на соціалістичній власності на засоби виробництва, яка є основою економічної системи СРСР, на розвитку соціалістич. системи г-ва, яка має плановий характер, на неухильному зростанні продуктивних сил суспільства, на виконанні планів екон. і соціального розвитку. Політичними гарантіями реалізації громадянами своїх прав і свобод є політична система радянського суспільства, внутр. і зовн. політика СРСР, справжній демократизм соціалістичного суспільства, в якому вся влада належить народу. Суть гарантій правових полягає в тому, що громадяни або службові особи при порушенні ними прав чи свобод ін. осіб або в разі зловживання своїми правами та свободами, а також при невиконанні або неналежному виконанні покладених на них обов'язків несуть відповідальність за законом. Конституція СРСР, конституції союзних і авт. республік встановлюють, що здійснення громадянами прав і свобод є невіддільним від виконання ними своїх обов'язків. Кожний громадянин СРСР зобов'язаний додержувати Конституції СРСР конституцій союзних і авт. республік та рад. законів, поважати правила соціалістичного співжиття, з гідністю нести високе звання громадянина СРСР. До обов'язків соціально-економічного характеру відносяться сумлінна праця громадянина СРСР в обраній ним галузі суспільно корисної діяльності і додержання дисципліни трудової, що є справою честі кожного здатного до праці громадянина СРСР. Ухилення від суспільно корисної праці несумісне з принципами соціалістич. суспільства. Цей обов'язок відповідає конституційному праву на працю громадян СРСР. Громадянин СРСР зобов'язаний берегти і зміцнювати соціалістичну власність. Особи, які посягають на соціалістичну власність, караються за законом. Обов'язком громадян СРСР є дбайливе ставлення до наданого їм житла, що відповідає праву на житло громадян СРСР. Громадяни СРСР зобов'язані берегти природу, охороняти її багатства (див. Охорона природи). Обов'язками в галузі культури є заг. обов'язкова середня освіта молоді, яка відповідає праву на освіту, турбота про збереження істор. пам'яток та ін. культур. цінностей (див. Охорона пам'яток). До обов'язків соціально-політичного характеру відноситься насамперед обов'язок громадянина СРСР оберігати інтереси Рад. д-ви, сприяти зміцненню її могутності й авторитету. Священним обов'язком громадянина СРСР є захист соціалістичної Вітчизни. Зрада Батьківщини є найтяжчим злочином перед народом. Інтернац. обов'язком громадянина СРСР є сприяння розвиткові дружби і співробітництва з народами ін. країн, підтриманню і зміцненню заг. миру. Обов'язок кожного громадянина СРСР — поважати нац. гідність ін. громадян, зміцнювати дружбу націй і народностей Рад. багатонац. д-ви. Загальногромадянськими обов'язками рад. громадян є поважання прав і законних інтересів ін. осіб, непримиримість до антигромад. вчинків, всемірне сприяння охороні громадського порядку, піклування про виховання дітей, підготовка їх до суспільно корисної праці.

Літ.: Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. К., 1979; Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. К.. 1979; Брежнєв Л. І. Про проект Конституції (Основного Закону) Союзу Радянських Соціалістичних Республік і підсумки його всенародного обговорення. К., 1977; Конституция общенародного государства. М., 1979.

І. П. Битко.

 

Схожі за змістом слова та фрази