Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СПІЛКА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
   

СПІЛКА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

- громадська організація, метою якої є: об'єднання зусиль адвокатів України у сприянні формуванню дем. правової д-ви; підвищення ролі адвокатури в д-ві й сусп-ві; підвищення рівня прав, допомоги фіз. і юрид. особам; сприяння удосконаленню орг. форм адвокатської діяльності; поглиблення міжнар. зв'язків адвокатів, захист закон, інтересів членів Спілки. Утв. на установчому з'їзді у Києві 22.IX 1990. Діяльність С. а. України регулюється її статутом, затвердженим установчим з'їздом Спілки 22.IX 1990 (з наст, змінами і доп.).

Членами С. а. України можуть бути адвокати і адвокатські об'єднання, які визнають статут Спілки та добровільно виявили бажання

Спілка адвокатів України. Емблема - leksika.com.ua

вступити до неї. Почес. членами Спілки можуть бути вчені-юристи та адвокати зарубіжних країн. Прийняття у члени Спілки здійснюється регіоними відділеннями, які діють на підставі положення, прийнятого заг. зборами членів відділення, і затверджуються правлінням Спілки на підставі зареєстрованого в установленому законом порядку. Кер. органами Спілки є з'їзд, конференція, правління, ревізійна комісія. Вищий кер. орган — з'їзд — скликається не рідше одного разу на 3 роки. Делегатів з'їзду обирають заг. збори відділень Спілки. З'їзд і конференція вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше 2/3 обраних делегатів. З'їзд Спілки прямим, таємним або відкритим (за рішенням з'їзду) голосуванням обирає на 3 роки її президента, першого віце-президента та віце-президентів. Для обрання необхідно набрати понад 50 % голосів делегатів, які беруть участь у роботі з'їзду. Конференція Спілки скликається щороку в період між з'їздами. Викон. органом є секретаріат, до складу якого входять голови комісій та секретар правління Спілки, який затверджується правлінням. Правління утворюється у складі одного представника від кожного регіон, відділення, який обирається на заг. зборах відділення та затверджується з'їздом. Правління проводить засідання не рідше двох разів на рік; на ньому затверджуються бюджет, плани роботи, заслуховуються звіти, розглядаються питання статут, діяльності та ін. Президент і віце-президенти входять до складу правління. Президент здійснює заг. керівництво Спілкою, організовує роботу правління та секретаріату, представляє Спілку в держ. органах, судах, громад, та міжнар. орг-ціях тощо. Віце-президенти здійснюють поточ. роботу за дорученням президента. Ревіз. комісія обирається у складі 3 осіб строком на 3 роки. Спілка може утворювати комісії, склад і компетенцію яких визначає правління: із захисту закон, інтересів членів Спілки, законопроект-ну, з соціально-побут. питань, з міжнар. зв'язків, з профес. етики, молодіжну, з вивчення історії адвокатури та ін. Кошти Спілки формуються зі вступ, внесків, добров. внесків, пожертвувань, надходжень від видавн. діяльності, відрахування від госп. та ін. діяльності.

Президентом С. а. України від дня її заснування є правознавець, держ. діяч, академік АПНУ

В. В. Медведчук. В. І. Кальний.

 

Схожі за змістом слова та фрази