Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КІСТЯКІВСЬКИЙ
   

КІСТЯКІВСЬКИЙ

Олександр Федорович [14(26).III 1833, с. Городище, тепер Бахмацького р-ну Черніг. обл. — 13(25).І 1885, Київ] — укр. правознавець, історик, археограф і громад, діяч, доктор крим. права з 1868, професор з 1869. Навч. у Черніг. духовному пов. уч-щі, з 1847 — в Черніг. духовній семінарії. Закін. 1857 юрид. ф-т Київ, ун-ту. Працював дом. учителем у маєтку М. А. Маркевича. У серпні 1858 переїхав до Петербурга, служив мол. помічником секретаря в канцелярії межового деп. Урядового Сенату, а з 16.XI 1860 — ст. помічником

Кістяківський О.Ф. - leksika.com.ua

столоначальника в деп. м-ва нар. освіти. У цей час виходять перші наук, публікації К. — у «Журнале Министерства юстиции» та ін. період, виданнях. У 1861—62 — пом. редактора журн. «Основа», де 1862 опубл. його праця «Характеристика російського і польського законодавства про кріпосне право щодо Малоросії», якою він привернув до себе увагу наук, кіл як талановитий дослідник. З 1864 — приват- доцент Київ, ун-ту. 1867 захистив тут канд. дис. і був обраний штатним доцентом кафедри крим. права і судочинства. В серпні того ж року виїхав у наукове відрядження до Москви і Петербурга для вивчення досвіду застосування на практиці суд. статутів 1864. Результатом відрядження стала докт. дис. «Історико-догматичне дослідження і недопущення обвинуваченому способів ухилятися від слідства і суду», захищена 20.XII 1868. На поч. 1869 К. обирається екстраординарним, а 16.11 1870 — ординарним професором кафедри крим. права і судочинства Київ, ун-ту. Із вересня 1871 по квітень 1873 перебував у закорд. наук, відрядженні — в ун-тах Відня, Берліна, Неаполя, Рима. До кола наук, інтересів К. входили проблеми крим. права і процесу, судочинства, історії права, кримінології, адвокатури, пенітенціарної практики. Велику н.-д. і пед. роботу К. поєднував з адвокат, практикою та громад, діяльністю. Був присяжним повіреним, гласним Київ, думи, головою Київ. юрид. т-ва (з 1879), директором Київ, тюрем, к-ту (1865—70), головою адміністрації Городищенських цукр. заводів (1881—84). Осн. праці: «Нарис англійського кримінального процесу (за Міттермайєром)» (1860), «Адвокатура у Франції, Англії та Німеччині» (1863), «Виклад основ кримінального права за Наказом імператриці Катерини II» (1864), «Про недопущення обвинуваченому способів ухилення від слідств*а і суду» (1868), «Вплив Беккаріа на російське кримінальне право» (1875), «Нариси волосного суду і народних юридичних звичаїв» (1872), «Найголовніші моменти розвитку науки кримінального права» (1876), «Розробка питання про пред'явлення цивільним судом питань цивільного права, які виникають при провадженні кримінального суду» (1877), «Дослідження про смертну кару». Автор «Елементарного підручника загального кримінального права» (1875), доповненого і перевил. 1882 під назвою «Елементарний підручник загального кримінального права, з докладним викладом основ російського кримінального законодавства». Названі праці суттєво збагатили юрид. науку. їх визначальною рисою є прагнення автора до встановлення об'єктивної природи існуючих правових інститутів і визначення ефективних механізмів їх використання на користь сусп-ва. Праця К. «Молоді злочинці та установи для їх виправлення з оглядом російських установ» (1878) не втратила актуальності і тепер. У кожному правопорушнику К. бачив насамперед людину, яку треба виправляти вживанням доцільних заходів, бо «і найбільший злочинець здатний до виправлення». Він застерігав, що три чверті злочинців — це жертви неправедного сусп. життя. К. вперше зібрав, систематизував та опубл. зі своєю передмовою видатну пам'ятку — «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1879). Склав «Програму для збирання юридичних звичаїв та народних поглядів у галузі кримінального права» (1878).

Тв.: Щоденник (1874-1885), т. 1-2. К., 1994-95. Літ.: Белогриц-Котляревский Л. Очерк науч. деятельности проф. А. Ф. Кистяковского. «Киев, старина», 1885, кн. 12; Фойницкий И. А. Ф. Кистяковский как криминалист. «Киев, старина», 1895, кн. 1; Науменко В. Кистяковский А. Ф. «Киев, старина», 1895, кн. 1.

Г. О. Радов.

 

Схожі за змістом слова та фрази