Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
   

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

- угода, що укладається між власником підприємства або уповноваженою ним особою, з однієї сторони, і труд, колективом найманих працівників, який уповноважив профсп. комітет чи ін. пред-ставн. орган на проведення колект. переговорів і укладення договору, з другої, з метою врегулювання вироб., труд, і соціально-екон. відносин, що пофебують дод. регламентації з урахуванням особливостей здійснення праці на даному підприємстві, а також питань, що не урегульовані чинним зак-вом. К. д. укладається відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» (1993), Кодексу законів про працю України на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юрид. особи. К. д. може також укладатися у структурних підрозділах підприємства, установи, організації у межах компетенції цих підрозділів. Зміст К. д. визначається його сторонами в межах їх компетенції. У К. д. встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання вироб., фуд., соціально-екон. відносин, зокрема: зміни в організації в-ва і праці, забезпечення продуктивної зайнятості, нормування та оплати праці, встановлення форм, систем, розмірів зарплати та ін. видів труд, виплат (доплат, надбавок, премій тощо), встановлення гарантій, компенсацій та пільг, участі фуд. колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це не передбачено статутом), режиму роботи, фивалості роб. часу і відпочинку, умов і охорони праці, забезпечення житл.-побут., культур., мед. обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників, гарантій діяльності профсп. чи ін. представн. організацій трудящих. К. д. може передбачати додаткові порівняно з чинним зак-вом і угодами гарантії, соціально-побут. пільги. Умови договору, що погіршують порівняно з чинним зак-вом і угодами становище працівників, є недійсними. К. д. підлягають реєстрації місц. органами держ. виконавчої влади в порядку, що визначається КМ України. Договір набуває чинності з дня його підписання представниками сторін і продовжує діяти до укладення сторонами нового або перегляду чинного, якщо інше не передбачено договором. На новостворюваних підприємствах, в установах, організаціях К. д. укладаються за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, установи, організації, якщо зак-вом передбачена реєстрація, або після рішення про заснування підприємства, установи, організації, якщо не передбачено їх реєстрацію. Положення К. д. поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами профспілки; вони обов'язкові як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників. Контроль за виконанням К. д. здійснюється безпосередньо сторонами, які його уклали, чи уповноваженими ними представниками. Сторони договору щорічно у строки, передбачені К. д., звітують про його виконання.

Літ.: Прокопенко В. І. Труд, право. X., 1998.

В. М. Новіков.

 

Схожі за змістом слова та фрази