Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ СПОРИ
   

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ СПОРИ

-відносини між гр-нами та д-вою, що виникають у зв'язку з суд. провадженням справ за позовами гр-н про оскарження дій держ. органів, юрид. і посад, осіб у сфері управлін. діяльності. Регулюються нормами Цивільного процесуального кодексу України (гл. 31-А). За чинним законодавством громадянин має право звернутися до суду із скаргою, якщо вважає, що рішенням, дією або бездіяльні стю держ. органу, юрид. або посад, особи під час здійснення ними управлін. функцій порушено його права чи свободи. До суб'єктів, рішення, дії або бездіяльність яких можуть бути оскаржені в суді (суб'єкти оскарження), належать: органи держ. викон. влади та їхні посад, особи; органи місцевого самоврядування та їх посад, особи; керівники установ, організацій, підприємств та їх об'єднань незалежно від форм власності; керівні органи і керівники об'єднань гр-н, а також посад, особи, які виконують орг.-розпорядчі, адм.-госп. обов'язки або виконують такі обов'язки за спец, повноваженнями. До рішень, дій або бездіяльності суб'єктів оскарження належать колегіальні та одноособові рішення, дії або бездіяльність, у зв'язку з якими гр-нин вважає, що: порушено або порушуються його права чи свободи; створено або створюються перешкоди для реалізації ним своїх конст. прав і свобод або вжиті заходи для реалізації його прав є недостатніми; на нього покладено обов'язки, не передбачені законодавством або передбачені законодавством, але без урахування конкр. обставин, за яких ці обов'язки повинні покладатися, або що вони покладені не уповноваженими на це особою чи органом; його притягнено до відповідальності, яку не передбачено законом, або до нього застосовано стягнення за відсутності передбачених законом підстав або не уповноваженою посад, особою чи органом. Суб'єкти оскарження несуть відповідальність за невиконання лише тих обов'язків, які були на них покладені законод. або ін. нормат. актами (ч. 2 ст. 2482 ЦПК). О. П. Недбайло.

 

Схожі за змістом слова та фрази