Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВЕРНАДСЬКИЙ
   

ВЕРНАДСЬКИЙ

Володимир Іванович [28.11 (12.111) 1863, Петербург - 6.1 1945, Москва]-укр. і рос. природознавець, мислитель, громад, діяч, академік Рос. АН з 1909, академік УАН з 1918, член Париз. і Чехосл. АН, Брит. асоціації наук. Закін. 1885 природниче відділення фіз.-мат. ф-ту Петерб. ун-ту, був залишений при ньому доглядачем мінерал, кабінету. Потім працював у Моск. ун-ті: приват-доцент кафедри мінералогії і кристалографії (з 1890), зав. мінерал, кабінету (з 1892), професор (з 1898). В. 1911 переїхав до Петербурга. Працював в установах Рос. АН, з 1914 — директор геол. і мінерал, музею академії. Обирався 1906 і 1907 членом Держ. ради Росії від АН. Після лютневої революції 1917 (з серпня) — товариш міністра освіти Тимчас. уряду. З кінця 1917 — в Україні, у часи Гетьманату керував створенням Укр. АН і став першим її президентом (1918— 21). Очолював також комітет із заснування Нац. б-ки України (тепер Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). У 1920—21 був ректором Таврійського ун-ту в Сімферополі. З 1921 — директор ним же створеного Радієвого ін-ту в Петрограді. В 1922—26 перебував на запрошення Сорбон-ни в наук, відрядженні у Франції. 1927 організував та очолив відділ живої речовини АН СРСР у Ленінграді, перетворений 1929 на Біогеохімічну лабораторію АН СРСР. За видатні праці в галузі науки і техніки удостоєний звання лауреата Держ. премії СРСР (1943).

Наук, інтереси В. мали різнобічний характер. Він вважається основоположником су-час. геохімії, біогеохімії, радіогеології, гід

Вернадський В.І. - leksika.com.ua

рогеології, гідрохімії, геохімії грунтів, метеоритики, лімнології, вчення про біосферу та ноосферу.

Політ.-правові погляди В. досліджені недостатньо. Його щоденник свідчить, що ще в юнацькі роки він поставив перед собою триєдине завдання: «набути знань, розвинути розум, домогтися влади». Як член Держ. ради Росії, один з лідерів впливової партії кадетів В. обстоював ідеї конституціоналізму, виступав проти сваволі і гноблення, боровся за академ. свободи, домагався дем. вирішення аграрного і нац. питань. Після 1917 висловив думку, що «в більшовицькому русі дуже багато глибокого, народного», але разом з тим категорично не приймав більшов. терору і радикалізму, з тривогою ставився до руйнування держ. інститутів, до того, що громадян, права забезпечуються лише прихильникам нової влади. Збереглися окр. думки В. щодо діяльності найвищих органів влади Росії та України в різні істор. епохи, зокрема його погляди на проблеми виборного права. Аналізуючи джерельно-правові аспекти «українського питання», В. зазначав, що у 17—18 ст. рос.-укр. відносини зводились до поступового «поглинання і перетравлення» Росією України як чужорідного політ, тіла, внаслідок чого у серед. 19 ст. Україна як політ, організм із самост. внутр. життям перестала існувати. В. не був категоричним послідовним прихильником держ. незалежності України, але рішуче протестував проти диктату центру, обстоював необхідність рівноправних стосунків з Росією, вільного розвитку укр. культури. В. виступав водночас проти рос. шовінізму і примусової українізації, був прихильником вільного і рівноправного розвитку мов, підкреслював важливість місц. самоврядування. В. належить пріоритет розроблення проблеми взаємозв'язку науки, держ. будівництва і розвитку людства. Соціальний прогрес він пов'язував з держ. об'єднанням зусиль людства, передбачав «державний вияв переходу біосфери в ноосферу». Науку ж розглядав як осн. джерело нар. багатства, провідну силу д-ви.

Тв.: Избр. соч., т. 1-5. М., 1954-60; Вибр. праці. К., 1969; Дневники 1917-1921. К., 1994; Укр. питання і рос. громадськість. «Вітчизна», 1988, № 6.

Літ.: Мочалов И. И. Владимир Иванович Вернадский. М., 1982; Сытник К. М., Стойко С. М., Апанович Е. М. В. И. Вернадский: жизнь и деятельность на Украине. К., 1988; В. І. Вернадський. Громадянин. Вчений. Мислитель. К., 1992.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази