Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тб-тел arrow ТЕКТОНІКА
   

ТЕКТОНІКА

[від грец.— теслярство, будівельна справа, творення 1, геотектоніка — галузь геології, яка вивчає структури земної кори і верхньої мантії Землі, рух і розвиток їх у часі і просторі. Найважливіші завдання Т.: дослідження геол. історії тектонічних рухів і закономірностей їхнього розвитку; вивчення структур тектонічних, послідовності їхнього формування і розвитку, змін у часі й просторі; виявлення причин і сил, які визначають розвиток тектонічних явищ. Т. тісно пов'язана з стратиграфією, петрографією, літологією, геохімією, геоморфологією, геофізикою (зокрема, тектонофізикою), фізикою та ін. науками. Вона включає такі розділи: заг. Т., або структурна геологія, регіональна Т. (вивчає сучас. поширення окремих структурних форм у межах окремих ділянок земної кори, базуючись на даних геологічного знімання і геофізичних методів розвідки, розробляє питання тектонічного районування); істор. Т. (вивчає геол. історію і закономірності розвитку тектонічних рухів і формування окремих тектонічних структур земної кори та її структури в цілому); теоретична Т. (узагальнює закономірності розвитку земної кори з метою створення заг. теорії розвитку її структури); неотектоніка. Основи Т. закладено в працях рос. вченого

М. В. Ломоносова, шотл. геолога Дж. Геттона (1726—97), нім. геологів

Л. Буха (1774—1853) і А. Гумбольдта, франц. геолога Елі де Бомона (1798—1874) та ін. Подальший розвиток Т. пов'язаний з працями амер. геологів Дж. Холла (1811—98) і Дж. Дана, франц. геологів М. Бертрана (1822—1900) і Г. Ога й австр. геолога Е. Зюсса. У розвиток вітчизняної

Т. великий вклад внесли М. О. Головкінський, О. П. Карпінський,

В. О. Обручев, А. Д. Архангелігський, Д. В. Наливкін, на Україні, зокрема, В. В. Різниченко, В. Г. Бондарчук, І. І. Чебаненко та ін.

В республіці дослідження з Т. проводять Геологічних наук інститут АН УРСР, Геофізики інститут ім. С. І. Субботіна АН УРСР, Геохімії і фізики мінералів інститут АН УРСР, Геології і геохімії горючих копалин інститут АН УРСР, кафедри ун-тів, експедиції М-ва геології УРСР.

Літ.: Бондарчук В. І. Основные вопросы тектоорогении. К., 1961; Белоусов В. В. Геотектоника. М., 1976; Косыгин Ю. А. Основы тектоники. М., 1974; Основные черты тектоники Украины. К. 1978.

В. Г. Бондарчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази