Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow манж-марків arrow МАРЖИНАЛІЗМ
   

МАРЖИНАЛІЗМ

(від франц. marginal — граничний) — один з принципів методології вульгарної політичної економії, заснований на використанні в економічних дослідженнях граничних величин з суб'єктивно-психологічних позицій. Перші спроби аналізу екон. явищ за допомогою М. зробили в серед. 19 ст. А. О. Курно (Франція), Г. Г. Госсен, Й. Г. Тюнен (Німеччина). М. сформувався в 70—80-х pp. 19 ст. Відображав прагнення бурж. економістів "спростувати" осн. положення марксизму, розробити нові форми й методи апології капіталістичного ладу. Широкого застосування М. набув у працях представників австрійської школи і математичної школи, а також ін. напрямів вульгарної бурж. політ. економії (А. Маршалл, Д. Б. Кларк та ін.). Теоретики М. розглядають економіку як комплекс індивід. г-в і пояснюють екон. явища, виходячи з позицій індивіда. Вони тлумачать граничні величини ("граничну корисність", "граничну ефективність", "граничну продуктивність" та ін.) в дусі суб'єктивної цінності, яка протиставляється трудовій вартості. Щоб довести "вічність" капіталізму, маржиналісти захищають антинаук. тезу про незалежність екон. категорій від соціального ладу. Абстрактні схеми, побудовані на М., мають формалістичний і апологетичний характер. Осн. положення М. використовуються в сучасних буржуазних політико-економічнігх концепціях, зокрема у буржуазних теоріях соціалізму.

П.М. Леоненко.