Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕДОПУСТИМІСТЬ ПОВОРОТУ СУДОВОГО РІШЕННЯ НА ГІРШЕ
   

НЕДОПУСТИМІСТЬ ПОВОРОТУ СУДОВОГО РІШЕННЯ НА ГІРШЕ

— в кримінальному процесі встановлена законом заборона погіршувати становище засудженого, який подав апеляцію або касаційну скаргу, порівняно з вироком, що був ним оскаржений. Суд, розглядаючи справу в апеляц. чи касац. порядку за апеляцією або касац. скаргою засудженого, його законного представника або захисника, може пом'якшити призначене за вироком покарання або застосувати закон про менш тяжкий злочин, але не має права посилити покарання або застосувати закон про більш тяжкий злочин. Апеляц. суд може скасувати обвинувальний вирок, якщо є підстави для застосування закону про більш тяжкий злочин, обвинувачення у вчиненні якого засудженому не пред'являлось, якщо з цих підстав була подана апеляція прокурора чи потерпілого або його представника. За таких же умов апеляц. суд може постановити свій вирок у випадках: 1) необхідності застосування закону про тяжчий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення, якщо засудженому пред'явлено обвинувачення у вчиненні такого злочину чи у вчиненні злочину в такому обсязі й від цього обвинувачення він захищався в суді першої інстанції; 2) необхідності застосування більш суворого покарання (ст. 374, 378 КПК України). Касац. суд може скасувати обвинувальний вирок, постановлений апеляц. чи місц. судом, ухвалу апеляц. суду щодо вироку місц. суду у зв'язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжкий злочин або більш суворе покарання лише в разі, коли з цих підстав вніс подання прокурор або подав скаргу потерпілий чи його представник (ст. 397 КПК). Апеляц. і касац. суди не мають права при скасуванні вироку виходити за межі вимог апеляції, касаційного подання прокурора чи касац. скарги потерпілого і давати суду першої інстанції вказівки, виконання яких погіршить становище підсудного. У разі скасування вироку за скаргою засудженого, його закон, представника чи захисника погіршення становища засудженого вдруге винесеним вироком не допускається. Посилення покарання або застосування закону про більш тяжкий злочин при новому розгляді справи судом першої інстанції або апеляц. судом допускається тільки за умови, якщо перший вирок було скасовано за м'якістю покарання або у зв'язку з необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин за апеляцією чи касац. поданням прокурора або за апеляцією чи скаргою потерпілого, а також коли нове розслідування справи після скасування вироку встановить обставини, що свідчать про вчинення обвинуваченим більш тяжкого злочину або збільшення обсягу обвинувачення (ст. 375, 400). Водночас закон не позбавляє апеляц. і касац. суди можливості переглянути вирок у частині цив. позову в бік збільшення стягненої з засудженого суми, якщо у справі не треба збирати або додатково перевіряти докази і якщо така зміна не впливає на встановлені вироком факт, обставини справи або не тягне кваліфікацію за статтею закону, яка передбачає суворіше покарання. Виправдувальний вирок, постановлений апеляц. чи місц. судом, ухвалу апеляц. суду щодо вироку місц. суду може бути скасовано касац. судом не інакше як за поданням прокурора, скаргою потерпілого чи його представника, а також за скаргою виправданої особи з мотивів виправдання (ст. 397). Тому, якщо одні підсудні були виправдані, а інші засуджені і вирок переглядається за скаргами засуджених, касац. суд не може за своєю ініціативою скасувати виправдувальний вирок. Апеляц. суд має право скасувати необгрунт. виправдувальний вирок, постановлений місц. судом, лише за апеляцією прокурора або потерпілого чи його представника та постановити свій вирок (ст. 378). Перегляд у порядку виключного провадження суд. рішень з підстав неправильного застосування крим. закону та істотного порушення вимог крим.-процес. закону, які істотно вплинули на правильність суд. рішення, з метою застосувати закон про більш тяжкий злочин, збільшити обсяг обвинувачення чи з ін. підстав погіршити становище засудженого, а також виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття справи не допускається (ст. 4004). У зв'язку з нововиявленими обставинами виправдувальний вирок, ухвала чи постанова про закриття справи можуть бути переглянуті лише протягом строків давності притягнення до крим. відповідальності й не пізніше одного року з дня виявлення нових обставин. За наявності доказів, які підтверджують, що особа вчинила більш тяжкий злочин, ніж той, за який вона засуджена, справа може бути відновлена у зв'язку з нововиявленими обставинами тільки протягом строку давності притягнення до крим. відповідальності за більш тяжкий злочин (ст. 400).

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази