Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow змін-зору arrow ЗОНАЛЬНІСТЬ ГЕОГРАФІЧНА
   

ЗОНАЛЬНІСТЬ ГЕОГРАФІЧНА

— одна з основних закономірностей просторової диференціації географічної оболонки. Проявляється в зміні характеру, динаміки, властивостей природних комплексів (поясів фізико-географічних, зон фізико-географічних) та їхніх компонентів зі зміною геогр. широти. Причиною 3. г. є сфероїдальність Землі та її положення відносно Сонця, що зумовлює зміну кута падіння сонячних променів на земну поверхню й інтенсивності сонячної радіації, яка зменшується від низьких широт до високих. Із зональним розподілом сонячної енергії і тепла пов'язана зональність клімату, поверхневого стоку, геохім., ґрунтоутворювальних та ерозійних процесів, рослинного покриву і його продуктивності, тваринного світу, ландшафтів географічних. Великий вплив на 3. г. має розподіл материків і океанів, характер рельєфу. Розрізняють горизонтальну (зміна зон з широтою) і вертикальну (висотна поясність) 3. г. Горизонтальна зональність на суходолі найкраще виявлена на великих рівнинах (Сх.-Європейській, Зх.-Сибірській та ін.), в Африці. Вона добре простежується на аерокосмічних знімках. Висотна поясність властива гірським країнам, де характер природних комплексів і процесів залежить від абсолютної висоти, експозиції схилів та простягання хребтів відносно панівних повітр. мас. Характер 3. г. змінюється в напрямі з Зх. на Сх. у зв'язку з віддаленням тер. від впливу океану та зі зміною циркуляції атмосфери. Це проявляється в зміщенні надмірно зволожених зон на Пд. (напр., мішаних лісів Сх.-Європейської рівнини і відсутності мішаних лісів у Заураллі), неоднаковому наборі вертикальних поясів (напр., Кавказу і Тянь-Шаню, що лежать на одних і тих же широтах) тощо. Від характеру зональних умов найбільше залежить сільс. лісове, водне, мисливське г-во, меліорація та рекультивація земель. їх враховують при тер. плануванні, у містобудівництві, при організації відпочинку тощо. Див. також Зональність Світового океану.

Літ.: Калесннк С. В. Общие географические закономерности Земли. М., 1970; Марков К. К. [та ін.]. Введение в физическую географию. М., 1973; Будыко М. И. Глобальная экология. М., 1977; Мильков Ф. Н. Природные зоны СССР. М., 1977.

П. Г. Шишенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази