Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow ц arrow ЦИКЛ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
   

ЦИКЛ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

- 1. Прог рама відпочинку, що дає змогу на основі поведінкових можливостей і взірців реалізувати певні рекреаційні цілі, мотивації і домагання в конкретних умовах. 2. Взаємозалежне і взаємозумовлене сполучення занять рекреаційних елементарних, що виникає на базі провідного (основного) заняття. Кожна людина самостійно, здебільшого несвідомо, конструює Ц. р. з., виходячи з власних уявлень про корисність елементарних занять, їх атрактивність, величину рекреаційного часу, звички, моди, ціни на послуги і товари, грошові доходи тощо. Найчастіше самостійно організована діяльність недостатньо відповідає рекреаційним потребам. Ц. р. з. мають задовольняти дві фундаментальні вимоги: корисність та індивідуальну привабливість (атрактивність). Ц. р. з. формуються з оптимальних сполучень елементарних рекреаційних занять, що відповідають поняттю "рекреаційний режим", і утворюють ієрархію: добові, тижневі, річні, життєві Ц. р. з. Цикли виступають інваріантом (структурою) діяльності рекреаційної, що відзначається внутрішньою цілісністю і консервативністю, є предметом конструювання й організації в системах рекреаційних і, таким чином, становлять основну системну структуру, що адекватно відбиває властивості і відносини як суб'єкта, так і об'єкта рекреації. З їх допомогою можливо врахувати рекреаційні потреби і сформулювати вимоги до умов їх реалізації, визначивши технологію обслуговування (див. табл.).

Моделювання циклів рекреаційних занять

Індекс

Найменування типів рекреаційної діяльності

Тривалість

рекреаційної акції.

щоденна

щотижнева

відпускна

1

Кліматичний

0,1

3,8

7,6

2

Бальнеологічний

0.4

4.0

3

Рухливі вправи в приміщенні

0,7

1,7

1.5

4

Водні процедури

0.6

0,6

0.7

5

Малорухомі ігри

0.7

1,1

1.1

6

Рухливі заняття на воді

0,2

2,8

3.2

1

Рибальсько-мисливський

0,7

4,4

7,6

8

Пасивні заняття в приміщенні

1,5

2,5

2,4

9

Спортивний туризм

6,2

6,4

10

Спортивні ігри і вправи

1,0

1,1

2,4

11

Екскурсійний

0,1

4,0

3,0

12

Аматорські заняття

1.4

3,6

3,6

13

Прогулянковий

0.9

3.2

3.8

У Ц. р. з. елементарні рекреаційні заняття поділяються на цільові, додаткові й супутні, виходячи з функціональної орієнтації. Наприклад, екскурсії будуть цільовими для реалізації пізнавальної функції, додатковими - для оздоровчої і супутніми - для лікувальної. Оптиміза-ція Ц. р. з. здійснюється за критеріями профілактичної ефективності й атрактивності рекреаційної діяльності. Кожен тип її може виступати як цільовий (циклоутворюючий), що є головним мотивом діяльності, або додатковий цикл. При виборі циклоутворюючих типів враховуються такі принципи: тривалість елементарних рекреаційних занять (отже, і типів діяльності) не має перевищувати фактично сформованого масиву рекреаційного часу; використання типів діяльності рекреаційної як циклоутворюючих не має бути абсурдним для певної форми рекреаційного часу: наприклад, тип а2 - бальнеологічний - не може стати циклоутворюючим для щоденної рекреації через неможливість реалізувати його в такий короткий термін; тип аЗ - рухливі вправи у приміщенні - не є цільовим для проведення відпустки через очевидну безглуздість орієнтації на нього усієї відпустки, а для щоденної рекреації може виступати як циклоутворюючий. При моделюванні Ц. р. з. як основні розглядаються різні типи відносин: взаємодоповнюваність - можливість використовувати деякі рекреаційні заняття обов'язково в комплекті, у визначеній пропорції. Відносини взаємодоповнюваності визначають включення і послідовність деяких додаткових рекреаційних занять; визначаються ведучими рекреаційними заняттями циклу; взаємозамінність - можливість альтернативного використання різних видів рекреаційної діяльності, а також можливість альтернативи для даного виду діяльності. Відносини взаємозамінності надзвичайно важливі в організації туристської діяльності для досягнення оптимальних параметрів Ц. р. з. і визначають можливості не тільки моделювання, а й вибору туристом Ц. р. з.

При конструюванні Ц. р. з. враховується також, що: кожен цільовий тип рекреаційної діяльності утворює один або кілька циклів; специфіка циклів формується на основі одного й того самого цільового заняття; визначаються додаткові типи рекреаційної діяльності, що отримали найвищі значення коефіцієнтів атрактивності. Нехай, наприклад, для відпускного часу як цільовий обрано тип аІ (кліматичний). На його основі можливі три Ц. р. з., що мають специфічні риси: кліматичний - прогулянковий; кліматичний - купально-пляжний і кліматичний, пов'язаний з використанням бальнеоресурсів. Тоді типи а13 (прогулянковий), а6 (рухливі заняття на воді) і а2 (бальнеологічний) варто розглядати як формувальні основні, "фонові", розходження цих циклів. Типи а9 (спортивний туризм) і а7 (рибальсько-мисливський) не використовуються як такі, оскільки є взаємовиключними.

Типи рекреаційної діяльності а1 і а13 визначають специфіку циклу, крім того, створюють основну, "фонову" відмінність. Типи а11, а10, а3, а5, а8 створюють постійне підґрунтя практично кожного Ц. р. з., оскільки пов'язані з необхідним рівнем благоустрою місця відпочинку (а11- також з наявністю екскурсійних ресурсів). Типи а12, а4 і а6 розглядаються як можливі, залежно від місцевих умов. Найатрактивнішими, а отже, й обираються найчастіше для відпускного відпочинку, є цикли: кліматичний - купально-пляжний і бальнеологічний - кліматичний, тобто цикли, що мають високий ступінь профілактичної ефективності. Для щотижневої і щоденної рекреації спостерігається аналогічна закономірність; так, наприклад, найефективнішими для відпочинку наприкінці тижня є всі цикли, пов'язані зі спортивною і пізнавальною функціями рекреаційної діяльності, тобто найінтенсивнішими формами відпочинку: спортивно-туристський - екскурсійний; спортивно-ігровий - прогулянковий; ексурсійно-спортивний; рибальсько-мисливський - спортивний. Щоденні цикли, в яких активному відпочинку приділяється менше часу, виявляються і менш атрактивними. Вони мають і відносно низькі значення коефіцієнтів профілактичної ефективності. Навпаки, максимально атрактивні цикли - прогулянково-ігровий, прогулянково-кліматичний, купально-пляжний - ігровий - мають і високу профілактичну ефективність.

 

Схожі за змістом слова та фрази