Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
   

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

(лат. - збірний, нагромаджений) — об'єднання громадян, які на основі договору, контракту, угоди або ін. форм регулювання труд, відносин між працівником та роботодавцем здійснюють спільну труд, діяльність на держ. і недерж. підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. В межах визначеної законом або статутом особи юридичної компетенції Т. к. бере участь у: обговоренні та вирішенні певних держ. і громад, справ; плануванні в-ва і соціально-екон. розвитку; управлінні підприємством, установою або організацією, підготовці та розстановці кадрів; поліпшенні умов праці та побуту; використанні коштів, призначених для розвитку в-ва, соціально-культур. заходів і матеріального заохочення, а також обговоренні й вирішенні ін. питань. У складі єдиного Т. к. відповідно до структури підприємства, установи чи організації діють Т. к. цехів, відділів, дільниць, бригад та ін. структур, підрозділів. Для розробки та реалізації відповід. проектів і програм або виконання ін. окр. завдань може створюватися тимчас. Т. к. Прав, основою діяльності Т. к. підприємства, установи, організації є КЗпП України (гл. ХУІ-А), ГК України (ст. 65), зак-во про окр. види підприємств та ін. Повноваження конкретного Т. к. щодо його участі в управлінні, обговоренні та вирішенні питань соціального і екон. розвитку встановлюються статутом або ін. установчими документами відповідно до вимог чинного зак-ва. Т. к., зокрема, розглядає і затверджує проект колективного договору; розглядає і вирішує згідно з наданими повноваженнями питання самоврядування Т. к.; визначає та затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг; бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці; заохочує винахідницьку і раціоналізатор, діяльність; порушує клопотання про представлення працівників до держ. нагород тощо.

Т. к. державного або ін. підприємства, в якому частка д-ви у вартості майна становить понад 50 %, разом з власником (засновником) вирішує питання про його вступ в об'єднання підприємств і вихід з нього; розглядає пропозиції щодо передачі з державної у комунал. власність майна, закріпленого за підприємством, об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів підприємства; приймає рішення про оренду майн. комплексу підприємства та ін. Повноваження Т. к. усіх видів та орг.-прав. форм юрид. осіб реалізуються, якщо інше не передбачається статутом, заг. зборами (конференцією) та їх виб. органом, члени якого обираються таєм. голосуванням на зборах (конференції) Т. к. строком на 2—3 роки не менш як 2/3 голосів. Членам виборного органу надаються певні гарантії. Зокрема, вони не можуть бути звільнені з роботи або переведені на ін. посади з ініціативи роботодавця без згоди відповід. виборного органу цього колективу. Т. к. конкретного підприємства, установи чи організації припиняє свою діяльність у разі їх ліквідації або реорганізації.

Літ.: Масленников В. А. Труд, коллектив и его конст. статус. М., 1984; Соціальне управління. К., 1986; Труд, право України. К., 2003.

В. П. Нагребельний, М. П. Стадник.

 

Схожі за змістом слова та фрази