Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow бурд-бя arrow БУРЖУАЗНА РЕВОЛЮЦІЯ
   

БУРЖУАЗНА РЕВОЛЮЦІЯ

- соціальна революція, спрямована проти феод, ладу, або його залишків, на встановлення політ. влади буржуазії. Причину Б р. становить конфлікт між новими продуктивними силами, що розвиваються в надрах феод. суспільства, і феод. виробничими відносинами. Б. р. розчищає .шлях для розвитку капіталізму, її осн. екон. завданням є ліквідація феод. зем. власності як основи феод виробн. відносин і утвердження бурж. приватної власності - основи капіталістичних виробничих відносин, що відповідають новим потребам розвитку продуктивних сил. Політ. завданням Б. р. є ліквідація феод. монархії і передача влади буржуазії. Оскільки капіталістичні відносини складаються ще за феод. ладу, перехід влади до рук буржуазії завершує Б. р. Залежно від конкретно-істор. умов розвитку різних країн Б. р. може мати й інші завдання - нац. об'єднання країни, завоювання нац. незалежності тощо. Нідерландська (16 ст.), англійська (17 ст.) Б. р., війна за незалежність у Пн. Америці і франц. Б. р. (18 ст.), революції в Італії, Німеччині, Австрії (19 ст.) та ін. країнах Європи зробили капіталізм пануючим ладом. Історично період Б. р. закінчився в жовтні 1917, коли почалася епоха пролетарських революцій. Однак це не означає, що в новітній час неможливі Б. р. Вони здебільшого набувають характеру нац.-визвольних, демократичних, антиімперіалістичних революцій, спрямованих проти світової системи капіталізму. Рушійною силою в ранніх Б. р. виступали буржуазія і пригноблені феодалізмом нар. маси, з яких саме тоді формувався пролетаріат. З дальшим розвитком капіталізму буржуазія втрачає свою революційність. В епоху імперіалізму тільки в колоніальних і залежних країнах нац. буржуазія при всіх своїх хитаннях ще може виступати як відносно революц. сила в боротьбі проти колоніалізму, залишків феодалізму всередині країни і засилля в ній іноз. монополій

Форми й методи боротьби, властиві тій чи ін. Б. р., значимість її результатів, глибина викликаних нею соціальних змін залежать від активності різних сусп. сил, насамперед від участі й ролі в ній пролетаріату Б. р має об'єктивно прогресивне значення, проте вона лише замінює одну форму приватної власності іншою, одну форму експлуатації іншою, не усуває антагоністичних сусп. суперечностей, які остаточно ліквідує лише соціалістична революція. Див. також Буржуазно-демократична революція.

Літ.: Маркс К. і Енгельс ф. Твори: т. 7. Маркс К. Класова боротьба у Франції з 1848 по 1850 р.; т. 8. Енгельс Ф.. Революція і контрреволюція в Німеччині.-Маркс К. Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта: Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 9. Революція типу 1789 чи типу 1848 ?; т. 11. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції; т. 33. Держава і революція; т. 37. Пролетарська революція і ренегат Каутський; Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977; Матеріали XXIV з'їзду КПРС. К.. 1972: Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977.

М. Я. Варшавчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази