Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ
   

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ

(від лат. re... - префікс, що означає зворотну дію, і structura — побудова, розташування, порядок) — комплекс орг.-госп., фін.-екон., прав., технічних та ін. заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, орг.-прав. форми тощо з метою фін. оздоровлення підприємства, збільшення обсягу конкуренто-спромож. продукції, підвищення ефективності в-ва та його інвест. привабливості. Здійснюється з метою поліпшення фін. стану підприємства, запобігання його банкрутству, залучення віт-чизн. та іноземних інвестицій, а також у разі приватизації держ. суб'єктів господарювання. Порядок і умови Р. визначаються відповід. нормами зак-ва України про підприємства і госп. т-ва, банкрутство, приватизацію, вільні екон. зони та режим інвестиц. діяльності в окр. областях (регіонах) країни тощо, а також спец. прав, актами — Методичними вказівками щодо проведення реструктуризації державних підприємств (затв. М-вом економіки та з питань європ. інтеграції України 23.1 1998) і Положенням про порядок реструктуризації підприємств (затв. Фондом держ. майна України 12.IV 2002). Процедура P., як правило, передбачає: прийняття компет. органом або уповноваженою особою рішення про Р. суб'єкта господарювання; утворення спец, комісії, що здійснює контроль за проведенням P.; розроблення і впровадження відповід. проекту Р. Фінансування заходів з Р. може здійснюватися за рахунок потенц. інвесторів, видатків на фінансування приватизації, а також коштів підприємств, що реструктуризуються.

У зак-ві та екон.-прав, практиці термін «реструктуризації!» застосовується і щодо оптимізації структури подат. заборгованості (див. Закон України «Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року» 1997), а також окр. галузей нар. г-ва (напр., постанова КМ України «Про реструктуризацію заборгованості підприємств металургійної промисловості» від 1 .III 1999).

Див. також Санація.

Літ.: Геець В. Реструктуризація підприємств як умова оздоровлення економіки. «Розбудова д-ви», 1998, № 5/6.

В. П. Нагребельний.