Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow трол-тук arrow ТРУДОВИЙ СТАЖ
   

ТРУДОВИЙ СТАЖ

— в СРСР визначений законом час (тривалість) трудової діяльності працівника. Від наявності Т. с. залежить ряд правових наслідків: надання осн. і додаткових відпусток, виплата щорічних винагород за підсумками роботи підприємства за рік, призначення пенсій і допомог по соціальному страхуванню, надання житлових та ін. пільг. Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю та ін. нормативні акти розрізняють заг. Т. с, безперервний Т. с., стаж певної роботи. Загальний Т. с. враховується при призначенні пенсії по старості, інвалідності внаслідок захворювання, у зв'язку з втратою годувальника. До Т. с. входить будь-яка робота, на якій особа підлягає держ. соціальному страхуванню; робота на посаді голови або заст. голови колгоспу, якщо на цю посаду працівник був направлений з числа робітників і службовців за рішенням рад. або парт. органів; навчання в училищах і школах системи держ. трудових резервів та профес.-тех. освіти, в ін. училищах, школах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації і перекваліфікації; навчання у вищих навч. закладах, серед. спец. навч. закладах, парт. школах, рад. парт. школах, школах профруху, на робітфаках, перебування в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі, якщо цьому передувала робота або служба в армії, а також органах КДБ, МВС тощо. До Т.с. включається й час фактичного догляду за інвалідом Великої Вітчизн. війни, членом сім'ї інваліда та інша, передбачена законодавством, трудова діяльність. Безперервний Т. с.— тривалість безперервної роботи на одному підприємстві, в установі, орг-ції. До безперервного Т. с. включається й тривалість попередньої роботи на ін. підприємствах, в установах,

орг-ціях у разі переводу, переходу з цієї роботи на іншу за власним бажанням з перервою не більше трьох тижнів; звільнення з роботи у зв'язку з закінченням строку трудового договору; з ліквідацією підприємства чи скороченням чисельності або штату працівників, при працевлаштуванні на ін. підприємство протягом 2 місяців; при працевлаштуванні протягом 2 місяців після звільнення з роботи в установах, орг-ціях і на підприємствах СРСР за кордоном чи міжнар. орг-ціях тощо. Безперервний Т. с. зберігається й при працевлаштуванні після звільнення з роботи у зв'язку з переведенням одного з подружжя на работу в ін. місцевість та в ін. випадках, передбачених законодавством. Безперервний Т. с. не зберігається при звільненні за прогул та з підстав, що компрометують працівника, а також при повторному звільненні з роботи протягом календарного року за власним бажанням без поважних причин. Стаж певної роботи — тривалість трудової діяльності за певною спеціальністю в певній галузі, на певних посадах або в певних кліматичних умовах. Враховується при призначенні пенсій, надбавок до заробітної плати, наданні додаткових відпусток, пільг при роботі в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також в ін. випадках, встановлених законодавством. Осн. документом, що засвідчує всі види Т. с, є трудова книжка. Т. с. можна підтверджувати і трудовими та послужними списками, довідками, а також показаннями свідків у встановленому законом порядку.

І. С. Шапоренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази