Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow реч-ріве arrow РЕЧІ
   

РЕЧІ

у праві — матеріальні предмети як у природному стані (вугілля, нафта, ліс та ін.), так і створені працею людини (верстати, меблі, взуття тощо), що є об'єктом цивільних прав і обов'язків, у зв'язку з якими виникають цивільні правовідносини. Величезну різноманітність Р. зведено в рад. цивільному праві в певну систему. Класифікація Р. пов'язана з правом власності і визначає правовий режим різних Р. (порядок їх придбання, користування і розпорядження ними). В зв'язку з цим розрізняють, зокрема, Р. як засоби виробництва і предмети споживання. Засоби виробництва в СРСР є власністю соціалістичної д-ви, профспілкових і ін. громад/ орг-цій, колгоспів та ін. кооп. орг-цій (ст. 10, 12 Конституції СРСР). Предмети споживання можуть бути власністю як соціалістичних орг-цій, так і громадян (ст. 13 Конституції СРСР). Розрізняють Р. вилучені з обігу, обмежені в обігу й не вилучені з обігу. Вилучені з обігу Р. не можуть бути продані, куплені, заставлені, не підлягають описові й продажу для сплати боргів. До них належать, зокрема, об'єкти права виключної власності д-ви (земля, її надра, води, ліси). Вони можуть тільки надаватися в користування. Обмеженими в обігу визнаються Р., які з міркувань держ. безпеки, з метою охорони соціалістич. економіки та з ін. підстав можуть бути придбані лише з особливого дозволу відповідних органів, напр., зброя, сильнодіючі отрути, вибухові речовини, валютні цінності (див. Валютні операції). Не вилученими з обігу є Р., що їх можна продавати, купувати (див. Купівлі-продажу договір), заставляти дозволеними законом способами. Розрізняють також Р. родові (що визначаються кількістю, мірою, вагою, вживаються і замінюються) й індивідуально визначені, що характеризуються особливими, тільки їм властивими ознаками (єдині в своєму роді). Ця класифікація має значення для укладення ряду договорів (див., напр., Майнового найму договір, Позики договір). У праві існує й класифікація Р. на подільні й неподільні. Подільною визнається Р., що внаслідок її поділу на певні фізичні частини не втрачає свого призначення (напр., зерно, бензин), неподільною — Р., що внаслідок поділу втрачає або своє первісне призначення, або корисні властивості (шафа, годинник, човен). Ці властивості Р. враховуються при встановленні солідарної відповідальності боржників, при розділенні спільної власності та в ін. випадках.

Д. В. Боброва.

 

Схожі за змістом слова та фрази