Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО НА ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ЗВЕРНЕННЯ
   

ПРАВО НА ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ЗВЕРНЕННЯ

- конст. право гр-н України, згідно з яким усі вони можуть направляти індивід, чи колект. письмові звернення або особисто звертатися до органів держ. влади, органів місц. самоврядування та посад, і служб, осіб цих органів (ст. 40 Конституції України). Вказані органи та їх посад.

і служб, особи зобов'язані розглянути ці звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Порядок розгляду звернень регулюється Законом України «Про звернення громадян» (1996), а також указом Президента України «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення» (1997).

У названому законі передбачено три види звернень: пропозиції (зауваження); заяви (клопотання); скарги. Оскарженими можуть бути дії чи бездіяльність у сфері управління, внаслідок чого були порушені права тих, хто звертається, або ін. осіб, створено перешкоди для здійснення їх прав, законних інтересів чи свобод, незаконно покладено на ту чи ін. особу ті або ін. обов'язки або її незаконно притягнуто до відповідальності. У зверненні викладається суть питання, з яким звертаються, і воно повинно бути підписане. Відмова у прийнятті або розгляді звернення забороняється. Конст. закріплення П. на і. та к. з. відповідає практиці ін. країн і є одним з напрямів розвитку д-ви і сусп-ва. Право петицій передбачено осн. законами багатьох держав. Діяльність по реалізації П. на і. та к. з. в Україні контролюється відповід. держ. органами. Особливе місце серед них належить Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. Порушення права на звернення можуть бути оскаржені в суд. порядку. Винні у цьому особи притягуються до юрид. відповідальності.

Г. О. Мурашин.

 

Схожі за змістом слова та фрази