Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow К-как arrow КАВКАЗЬКІ (ІБЕРІЙСЬКО-КАВКАЗЬКІ) МОВИ
   

КАВКАЗЬКІ (ІБЕРІЙСЬКО-КАВКАЗЬКІ) МОВИ

— автохтонні мови Кавказу. До К. м. належить понад 30 мов. Одні вчені об'єднують їх у чотири групи — картвельську, абхазько-адигську, нахську й дагестанську, інші — у три, об'єднуючи дагестанську й нахську в одну нахсько-дагестанську групу. До складу картвельських мов входять грузинська, ганська (або мегрело-чанська) й сванська мови. До абхазько-адитської групи відносять абхазьку, абазинську, адигейську, кабардинську й убихську мови. До нахської групи належать чеченська, інгушська й бацбійська мови. Найчисленнішою є дагестанська група (див. Дагестанські мови), до якої належать аварська, андійська, каратинська, чамалінська, дідойська, лакська, даргинська, лезгинська, табасаранська, хіналузька, удинська та ін. мови. З К. м. давню писемну традицію має тільки грузинська мова (з 5 ст.). Молодописемними мовами, літ. мови яких створено після Великої Жовтневої соціалістич. революції, є абхазька, абазинська адигейська, кабардино-черкеська, чеченська, інгушська, аварська, лакська, даргинська, лезгинська й табасаранська. Алфавіти їх базуються тепер на рос. графічній основі. Сучасні К. м. характеризуються і такими рисами, які властиві всім К. м. або групам їх, і великими відмінностями в фонетиці, граматиці й лексиці між окремими мовами й групами. У фонетиці К. м. консонатизм, особливо в істор. плані, переважає над вокалізмом. Особливо розвинута система приголосних в абхазько-адигських мовах (в убихській мові — до 80 приголосних фонем). Для К. м. характерна троїста система зімкнених приголосних (дзвінкий, придиховий і зімкнено-гортанний), наявність фарингальних, частково ларингальних. В системі голосних фонем окремі групи К. м. різко відмінні одна від одної (в деяких абхазько-адигських мовах 2—3 голосні фонеми, а в деяких нахських і дагестанських — до 15—20 фонем). Наголос у К. м. силовий і загалом слабо виявлений. Морфологічний тип К. м. аглютинативний (в абхазько-адигських є елементи полісинтетизму, а в нахських і дагестанських — фузії). Категорії роду немає. Багатьом К. м. властиві іменні класи. Істотною рисою словотвору й словозміни є префіксальна будова. Дієслову властива суб'єктно-об'єктна префіксація. Для всіх К. м. характерна ергативна конструкція речення. Картвель-ські мови за рядом типологічних ознак є проміжним типом між абхазько-адигським й нахсько-дагестанським. Більшість кавказознавців припускає існування генетичної спорідненості між кавказькими мовами, але це питання остаточно не розв'язане.

Літ.: Климов Г.А. Кавказские языки. M., 1965: Иберийско-кавказские языки. В кн.: Языки народов СССР, т. 4. М.. 1967.

 

Схожі за змістом слова та фрази