Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow грод-гудз arrow ГРОМАДСЬКА ДУМКА
   

ГРОМАДСЬКА ДУМКА

-спосіб формування і вияву масової свідомості, що виражає ставлення людей до суспільно значущих подій і фактів; важливий фактор соціальної комунікації. Формується в процесі спілкування людей як стихійно, незалежно від діяльності тих чи ін. соціальних інститутів, так і цілеспрямовано - під впливом держ. інститутів, політ. партій, громад. орг-цій, агітації, засобів масової інформації і пропаганди тощо. Осн. формами виявлення Г. д. є вибори органів влади, участь мас у законодавчій та виконавчій діяльності, преса, збори, референдуми тощо. Схвалюючи на основі певних ідеологічних і моральних норм одні й засуджуючи інші дії та вчинки, Г. д. відображує соціальні інтереси різних людських спільностей. Г. д.- явище історичне, її соціальна роль визначається класовою структурою суспільства, мірою участі нар. мас в управлінні ним, розвитком демократичних свобод. У класово антагоністичному суспільстві завжди наявні дві, основні й взаємовиклю-чаючі Г. д., які відображують протилежні класові інтереси експлуататорів і експлуатованих. Правлячі кола капіталістичних держав намагаються за допомогою насадження бурж. ідеології підпорядкувати своїм інтересам Г. д. нар. мас. Історично нову роль Г. д. відіграє за соціалізму, де вона є ефективним засобом залучення трудящих до соціального управління. В соціалістичному суспільстві на грунті єдності корінних сусп., колективних та особистих інтересів стає можливою єдина для всього суспільства Г. д. щодо осн. соціальних проблем. Соціалістична Г. д.- дійовий соціально-творчий чинник у створенні матеріально-тех. бази комунізму, становленні комуністичних сусп. відносин, формуванні нової людини, в удосконаленні соціалістичного способу життя.

Ю. Д. Прилюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази