Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ
   

ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ

- готовність і здатність людини, гр-нина до активної участі у справах сусп-ва і д-ви на основі глибокого усвідомлення своїх прав і обов'язків; антитеза поняттям аполітичність, абсентеїзм, со-ціально-політ. індиферентність і синонім соціально-політ. активності, патріотизму. Історично Г. пов'язана з ранніми формами демократії, зокрема з безпосеред. участю у справах громади і зародженням сусп. відносин полісного типу. У Давній Греції вона ототожнювалася з повноправністю громадян (політесів). З розвитком імперій і станових монархій виявляються лише окр. сторони й риси Г., яка переважно зводиться до рівня лояльності підданих. Могут, поштовх розвитку Г. дали бурж. революції, що сприяли утвердженню прав людини і гр-нина замість дарованих монархом прав і вольностей підданих. За сучас. умов, поряд з дальшим утвердженням Г., спостерігається і криза останньої, пов'язана з відчуженням людини і гр-нина в сусп-ві, нерозвиненістю громадянського суспільства або його протиставленням д-ві, зі зведенням поняття Г. до рівня лояльності стосовно панівного режиму, з ототожненням її з політ, активністю популіст, типу. Розуміння Г. як сукупності високорозв. моральних якостей суб'єкта передбачає: зрілість політ, і правової свідомості; почуття патріотизму, причетності до істор. долі своєї вітчизни та її народу; усвідомлення себе як повноправного члена соціальної спільноти, гр-нина своєї країни. Г., громадян, позиція людини пов'язані з почуттям гордості за свою країну, її традиції, звичаї, символи (герб, гімн, прапор), з повагою до прав та обов'язків гр-нина, до конституції д-ви. Формування Г. відбувається у процесі соціалізації особи через систему сусп. відносин і виховання. Потреба вдосконалення Г. як своєрідної соціально-психол. якості люд. поведінки перебуває у тісному взаємозв'язку з потребою утвердження громадян, сусп-ва і є одним з показників рівня демократичності, цивілізованості того чи того сусп-ва.

Літ.: Соловьев А. Культура гражданственности. К новой парадигме. «Свободная мысль», 1992, № 7.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази