Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow севе-семе arrow СЕКТАНТСТВО
   

СЕКТАНТСТВО

релігійне — заг. назва особливого типу реліг. об'єднань у буддизмі, ісламі, іудаїзмі, християнстві та ін. релігіях, які через розходження в певних питаннях відходять від офіц. церкви, створюючи свої угруповання (секти). Виникло як вид соціального і антицерк. протесту пригноблених мас. Уже за капіталізму С. втратило опозиційний характер, еволюціонувало в бурж.-протестантські секти (див. Баптисти, П'ятидесятники, Адвентисти, Єговісти), які стали фактично знаряддям боротьби проти соціального протесту. С. властиве протиставлення своїх наста нов і догм усьому, що характерне для життя та релігії кол. єдиновірців, яких сектанти вважають "грішниками", що "піддалися Сатані". На такій основі в С. панують погляди про наближення "кінця світу", "страшного суду" над "нечестивцями" (див. Есхатологія), пропагується "святість" сектантської общини, яка всіляко ізолює віруючих від "гріховно-сатанинського світу", поширюються заклики до "духовного переродження", мають місце прояви фанатизму. Для багатьох сект характерні бузувірські обряди. Мотиви смирення і покірливості, характерні для сучас. С, перешкоджають зростанню політ. свідомості трудящих. У капіталістичних країнах С, яке відвертає маси від політ. боротьби, підміняє соціальний протест реліг. фанатизмом, має відверто реакційний характер. За соціалізму С. не має сприятливого фунту, чисельність сектантів у соціалістичних країнах, зокрема в СРСР, невелика, але більшість сект, насамперед баптисти-ініціативники, адвентисти-реформісти, деякі групи п'ятидесятників та "свідків Єгови", відзначаються антигромад. характером ідеології. Загалом у соціалістичних країнах С. є релігійним пережитком.

Літ.: Клибанов А. И. Религиозное сектантство и современность. М., 1969: Критика религиозного сектантства. М., 1974; Дорош Є. А. Реакційна діяльність релігійних сектантських організацій. К., 1976; Белов А. В. Секты, сектантство, сектанты. М., 1978.

І. І. Бражник.

 

Схожі за змістом слова та фрази