Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рево-рек arrow РЕГРЕСНИЙ ПОЗОВ
   

РЕГРЕСНИЙ ПОЗОВ

(від лат. regressus — повернення) — вимога, пред'явлена громадянином чи установою, орг-цією в суді, арбітражі, третейському суді до ін. особи про повернення стягнених з них за рішенням цих органів коштів чи майна. Р. п. забезпечує відшкодування майнових наслідків різного роду порушень закону чи договору за рахунок осіб, з вини яких було допущено порушення, і є процесуальним засобом реалізації суб'єктивного права на захист. В УРСР право Р. п. визначено ст. 452 ЦивК УРСР, за якою особа, яка відшкодувала шкоду, заподіяну з вини іншої особи, має право Р. п. до винної особи в розмірі виплаченого відшкодування, якщо ін. розмір не встановлено законом. Батьки (усиновителі), опікун, піклувальник, а також орг-ції опіки, піклування тощо, які відшкодували шкоду, заподіяну неповнолітнім або особою, визнаною недієздатною (див. Дієздатність), не мають права Р. п. до цих осіб. За ст. 94 Основ цивільного законодавства Союзу PCP і союзних республік право регресної вимоги надано, зокрема, органам держ. соц. страхування і соціального забезпечення, які виплатили допомогу і пенсії внаслідок ушкодження здоров'я чи смерті громадянина, до орг-цій і громадян, відповідальних за заподіяну шкоду (в УРСР — ст. 460 ЦивК УРСР). Р. п. може мати місце й у відносинах, що регулюються господарським законодавством (напр., Р. п. ген. підрядчика до субпідрядника), у трудових правовідносинах тощо.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази