Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ
   

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ

- в установленому порядку нотаріально оформлений акт, що підтверджує неоплату векселя у строк чи відмову платника акцептувати вексель. В Україні порядок, умови, види, форму, строки П. в. тощо встановлено: Законом «Про нотаріат» (1993), Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (затв. Мін'юстом України 18.VI 1994), Уніфікованим законом про переказні векселі та прості векселі (запроваджений відповід. Женев. вексельною конвенцією 1930; набув чинності в Україні 6.1 2000), Законом «Про обіг векселів в Україні» (2001), Положенням про операції банків з векселями (затв. НБУ 28.V 1999) та ін. нормат.-прав. актами.

За Законом «Про нотаріат» (ст. 92) вчинення П. в. про неоплату, неакцепт або недатування акцепту провадиться нотаріусами відповідно до зак-ва України про переказні і прості векселі. Нац. зак-во охоплює, крім названої Конвенції, такі міжнар.-прав. акти: Женев. конвенцію про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі 1930, Женев. конвенцію про гербовий збір стосовно переказ-них векселів і простих векселів 1930. До Нью-Йоркської конвенції про міжнар. переказні векселі та міжнар. прості векселі 1988 Україна ще не приєдналася.

Крім того, згідно зі ст. 87 Закону «Про нотаріат», для стягнення грош. сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на док-тах, шо встановлюють заборгованість. Перелік док-тів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспір. порядку на підставі викон. написів, встановлюється Урядом України (пост. КМ «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» від 29.УІ 1999). За Законом «Про обіг векселів в Україні» (ст. 8) вексель, опротестований нотаріусом (викон. напис нотаріуса) у встановленому законом порядку, є викон. док-том. Для одержання викон. напису подаються: а) оригінал опротестованого векселя; б) акт про П. в., стягнення заборгованості за векселем, опротестованим нотаріусом. Порядок вчинення викон. напису нотаріусом встановлено Законом «Про нотаріат» (ст. 88), де визначається, що нотаріус вчиняє викон. написи, якщо подані док-ти підтверджують безспірність заборгованості або ін. відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що від дня виникнення права вимоги минуло не більше 3 років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями — не більше 1 року. Якщо для вимоги, за якою видається викон. напис, законом встановлено ін. строк давності, викон. напис видається у межах цього строку. Чинним зак-вом України встановлено також строки П. в. Зокрема, протест у неакцепті повинен бути здійснений протягом строку, визначеного для пред'явлення акцепту. Якщо перше пред'явлення мало місце в ост. день строку, то протест ще може бути здійснений наст. дня. Протест у неплатежі за переказ, векселем, який підлягає оплаті на визначену дату або у визначений строк від дати складання чи пред'явлення, повинен бути здійснений в один з 2 роб. днів, що настають за днем, у який вексель підлягає оплаті. Якщо йдеться про вексель зі строком платежу за пред'явленням, то протест повинен бути здійснений у порядку здійснення протесту у неакцепті. Прості векселі зі строком платежу у визнач, строк від пред'явлення повинні бути пред'явлені векселедавцю для відмітки. Перебіг строку починається від дати відмітки, підписаної векселедавцем на векселі. Відмова векселедавця зробити датовану відмітку повинна бути засвідчена протестом, дата якого є початком строку від пред'явлення. Форми і строки для протесту, а також форми ін. заходів, необхідних для використання або збереження прав за переказ, або простим векселем, визначаються законами країни, в якій повинен бути здійснений протест або вжиті відповідні заходи. Зокрема, у листі НБУ «Щодо протесту про неоплату векселів» від 1.1 II 1995 зазначено, що згідно із розпорядженням КМ України від 27.ІІ 1995 протест про неоплату векселя, випущеного відповідно до указу Президента України «Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України» від 14.ІХ 1994, може бути вчинено протягом 15 днів від дня, що настає за днем, у який такий вексель підлягає оплаті. Продовжений цим розпорядженням строк поширюється як на дії щодо вчинення протесту нотаріусом, так і на дії щодо подання векселів нотаріусові. П. в., а також вчинення викон. написів здійснюються у держ. нотар. конторах або приват, нотаріусами. Відповідно до Закону «Про нотаріат» (ст. 89) зміст викон. напису повинен містити: дату (рік, місяць, число) його вчинення; посаду, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який учинив викон. напис; найменування та адресу стягувача; найменування, адресу, дату і місце народження боржника; місце роботи (для гр-н ), номери рахунків в установах банків (для юрид. осіб); строк, за який проводиться стягнення; суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають витребуванню, у т. ч. пеня, відсотки, якщо такі належать до стягнення; розмір плати, суму держ. мита, сплачуваного стягувачем, або мита, що підлягає стягненню з боржника; номер, за яким викон. напис зареєстровано. Викон. напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса. Після вчинення відповід. напису нотаріусом вексель стає викон. док-том, у т. ч. для банк, установ, за яким списання проводиться у безспір. порядку. Див. також Вексельне право.

Літ.: Мороз Ю. Н. Вексел. дело. К., 1996; Баранова Т. И., Коваль А. В., Педь И. В. Опротестование векселя. К., 1999; Фурса С. Я., Фурса Є. І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика. К., 2001.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази