Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНІЦІАТИВНА ГРУПА
   

ІНІЦІАТИВНА ГРУПА

- сукупність гр-н, які ініціюють і реалізують у межах, визначених зак-вом, відповідні соціально значущі акції. Ці групи мають орг. структуру, виступають як суб'єкти правовідносин з органами державної влади, органами місцевого самоврядування тощо. Діяльність І. г., як правило, має допоміжний характер у політ.-правовому процесі. Вони, зокрема, утворюються з метою формування нових політ, партій, громад, орг-цій та госп. структур, висунення кандидатів на ті чи ті посади, винесення того чи ін. питання на обговорення і вирішення держ. органами та об'єднаннями гр-н тощо. Діяльність І. г. не завжди достатнім чином регулюється у правовому відношенні. Найповніше це зроблено у зак-ві про вибори і референдуми. Зокрема, згідно із Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» (1991) І. г. обласного, міського (міст загальнодерж. та обл. значення), районного, районного у місті референдуму утворюється на зборах за участю не менш як 200 громадян України, а міського (міст районного підпорядкування), селищ, і сільс. референдуму — на зборах за участю не менш як 50 гр-н України, які мають право на участь у референдумі і постійно проживають на тер. відповідної адм.-тер. одиниці.

І. г. утворюються для реалізації гр-нами України права вимоги проведення референдумів. Причому право ініціативи у збиранні підписів під вимогою проведення всеукр. референдуму належить гр-нам України, які мають право на участь у референдумі, а про призначення місц. референдуму — гр-нам України, які постійно проживають на тер. відповідної адм.-тер. одиниці і мають право на участь у референдумі. І. г. всеукр. референдуму складається не менш як із 20 гр-н України, а І. г. міського референдуму — не менш як із 10 гр-н України. Таким чином, закон визначає тільки нижню межу кількості членів І. г. і не вказує верхньої межі. І. г. можуть легітимно функціонувати після їх реєстрації відповідними органами. Так, І. г. по організації всеукр. референдуму реєструються Центр, комісією з питань проведення всеукр. референдуму за поданням голів районних, міських (міст респ. та обл. підпорядкування) рад нар. депутатів, на території яких проведено збори гр-н, що обрали І. г. А І. г. місц. референдуму реєструються головами місц. рад, у межах територій яких пропонується провести місц. референдум. Для реєстрації І. г . голові відповідної ради подаються док-ти зборів гр-н, а також підписане членами І. г. зобов'язання про додержання ними зак-ва про референдум. Якщо док-ти відповідають вимогам закону, то голова місц. ради у 10-денний строк подає док-ти щодо І. г. всеукр. референдуму до Центр, комісії з питань проведення всеукр. референдуму або реєструє І. г. місц. референдуму. Після цього у 3-денний строк він видає І. г. по проведенню місц. референдуму свідоцтво про реєстрацію та посвідчення членів І. г. У разі відповідності поданих док-тів щодо І. г. по проведенню всеукр. референдуму вимогам Закону «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» Центр, комісія з питань проведення всеукр. референдуму у 15-ден-ний строк реєструє І. г. проведення всеукр. референдуму, після чого у 3-денний строк видає І. г. посвідчення членів І. г. У свідоцтві про реєстрацію І. г. для всеукр. референдуму зазначається строк збирання підписів. Під час реєстрації І. г. всеукр. референдуму їм присвоюються порядкові номери, а І. г. місц. референдуму — найменування, що відповідають найменуванням відповідних місц. рад. Створення і реєстрація І. г. груп відбувається на дем. засадах. Це передбачає, що: відомості про їх реєстрацію оприлюднюються у пресі; заг. кількість І. г. по кожному референдуму не обмежується; плата за реєстрацію І. г. не стягується. Відмова у реєстрації І. г. або відсутність рішення про реєстрацію можуть бути оскаржені членами І. г. у районний (міський) суд за місцем знаходження Центр, комісії з питань проведення всеукр. референдуму або відповідної міської ради. Зак-вом встановлюється процедура збору підписів І. г. Від дня одержання свідоцтва про реєстрацію І. г. має право організувати та безперешкодно здійснювати збирання підписів на листах для підписів гр-н під вимогою проведення референдуму (підписних листах). Заг. строк збирання підписів з питання про проведення всеукр. референдуму не повинен перевищувати трьох місяців, а місц. референдуму — одного місяця від дня одержання свідоцтва про реєстрацію першої із створених по даному референдуму І. г. Закон «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» передбачає відповідальність за порушення порядку збирання підписів. Так, у разі повтор, порушення порядку збирання підписів І. г. відповідно Центр, комісія з питань проведення всеукр. референдуму або голова місц. ради, де зареєстрована І. г. місц. референдуму, можуть прийняти рішення про припинення діяльності І. г., визнання недійсними свідоцтва про її реєстрацію, посвідчень членів групи, підписних листів або підписів окр. гр-н, внесених до підписних листів з порушеннями Зак-ва.

Ю. М. Тодика.

 

Схожі за змістом слова та фрази