Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОТОКОЛ СЛІДЧИХ ДІЙ
   

ПРОТОКОЛ СЛІДЧИХ ДІЙ

- крим.-про-цес. док-т, який складається при провадженні слідчих дій під час досудового слідства і дізнання. У П. с. д. зазначаються: місце і дата його складання; посади і прізвища осіб, які провадять слідчу дію; прізвища та адреси осіб, які беруть участь у прова дженні слідчої дії; роз'яснення їх прав і обов'язків; зміст проведеної слідчої дії, час її початку і закінчення; всі істотні для справи обставини, виявлені при виконанні слідчої дії. Протокол зачитується всім особам, які брали участь у проведенні слідчих дій, роз'яснюється їх право зробити зауваження щодо нього. Такі особи можуть ознайомитися з протоколом особисто. Наявні в П. с. д. вставки і виправлення обов'язково застерігаються у ньому перед підписами. Протокол підписується: особою, яка проводила слідчі дії, допитаною особою, а також перекладачем, понятими, ін. присутніми особами і тими, хто брав участь у виконанні дії. Якщо будь-хто з цих осіб за фіз. вадами чи з ін. причин не може особисто підписати П. с. д., то для його підписання запрошуються сторонні особи. До протоколу додаються наявні фотознімки, мат-ли звукозапису, кінозйомки, відеозапису, плани, схеми, зліпки та ін. мат-ли. Якщо особа, котра брала участь у слідчих діях, відмовляється підписати П. с. д., про це зазначається у протоколі і підтверджується підписом особи, яка виконувала слідчі дії. Порядок складання П. с. д. регулюється

КПК України. М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази