Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
   

СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

- договір, укладений між власником або уповноваженим ним органом і працівником на строк, який визначається угодою сторін (ст. 23 КЗпП України). Строк, на який укладається договір, визначається певним календ, відрізком часу або ж закінченням С. т. д. і зумовлюється настанням конкр. юрид. факту (напр., виходом на роботу жінки, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною, повернення працівника, обраного на виб. посаду, тощо). С. т. д. може також визначатися часом виконання певної роботи (п. З ст. 23 КЗпП). Сфера укладення С. т. д. обмежена, що є гарантією труд, прав працівників. Такий договір укладається у випадках, коли труд, відносини не можуть бути встановлені на невизначений час, з урахуванням характеру наст, роботи або умов її виконання, або інтересів працівників та в ін. випадках, передбачених законод. актами. Тимчас. характер роботи означає, що вона є такою, оскільки не може тривати постійно (сезонні роботи, що виконуються протягом певного сезону; тривала відсутність працівника, за яким зберігається місце роботи чи посада).

При укладенні С. т. д. працівник зобов'язаний працювати на підприємстві, в установі, організації протягом конкр. строку. Після закінчення строку договору як працівник, так і роботодавець можуть розірвати його без поперед, повідомлення (п. 2 ст. 36), крім випадків, коли труд, відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення. У такому випадку С. т. д. перетворюється на трудовий договір, укладений на невизначений строк. Труд, договори, переукладені один чи кілька разів, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 23, вважаються укладеними на невизначений строк.

С. т. д. підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, а також порушення власником чи уповноваженим ним органом зак-ва про працю, колект. або труд, договору та у випадках, передбачених ч. 1 ст. 38. Спори про дострокове розірвання С. т. д. вирішуються у заг. порядку.

С. В. Дріжчана.

 

Схожі за змістом слова та фрази