Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АКТ ДИВЕРСІЙНИЙ
   

АКТ ДИВЕРСІЙНИЙ

(лат. actus - дія, diver-sio - відхилення) — конкр. вияв диверсії, який полягає у діях, спрямованих на заподіяння шкоди екон., н.-т., оборонним, екологічним та ін. інтересам д-ви, а також на ослаблення її міжнар. авторитету. А. д. може виявлятися у таких формах: а) вибухи, підпали, затоплення, обвали та ін. загальноне-безпечні дії, спрямовані на масову загибель людей чи заподіяння шкоди їхньому здоров'ю, руйнування чи пошкодження важливих народногосп. та оборонних об'єктів; б) отруєння людей і тварин; в) поширення на значній території епідемій, епізоотій чи епіфі-тотій. Здійснюється спеціально підготовленими агентами або групами в мирний чи воєнний час на тер. певної д-ви або на території, окупованій противником. А. д. негативно впливає на психол. стан населення, може викликати паніку та ін. деструктивні наслідки. В сучас. умовах сусп. небезпека а. д. значно зростає у зв'язку із створенням нових засобів масового знищення людей та навколишнього природ, середовища. Скоєння А. д. тягне за собою крим. відповідальність за ст. 60 КК України. Винні особи караються позбавленням волі на 10—15 років з конфіскацією майна або смертною карою з конфіскацією майна. А. Й. Міллер, К. Г. Фетисенко. акт документальної ревізії - письм. документ, що складається за результатами проведеної ревізії і підписується керівником ревіз. комісії (групи), керівником і гол. бухгалтером підприємства (установи), що ревізується. У ньому зазначаються виявлені недоліки в роботі, порушення держ. дисципліни, оскільки ревізія є методом докум.

контролю за фін.-госп. діяльністю підприємства, організації, установи, дотриманням законодавства з фін. питань, достовірністю обліку та звітності. А. д. р. — спосіб докум. викриття нестач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, запобігання фін. зловживанням. В А. д. р. вказуються: підстави, умови, завдання, час (початок та закінчення) проведення ревізії; за який період перевірено операції, спосіб ревізії (суцільна чи вибіркова), її результати, стан бух. обліку, рішення, прийняті за матеріалами поперед, ревізії, та їх виконання. Результати ревізії викладаються на підставі перевірених даних і фактів, які випливають з документів підприємства (установи), результатів зустрічних перевірок, контрольних обмірів виконаних робіт і т. п. Про прийняття акта керівником контрольно-ревізійної служби на ост. сторінці документа робиться відмітка: «Акт ревізії прийнято». Згідно із Законом «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (1993), крім ревізії, може здійснюватися також перевірка, тобто обстеження і вивчення окр. ділянок фін.-госп. діяльності підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Результати перевірки оформляються здебільшого не актами, а довідками або доповідними записками. А. д. р. служить підставою для вжиття керівником ревізованого підприємства, установи, організації заходів щодо усунення виявлених недоліків. У передбачених нормат. актами випадках А. д. р. надсилається до відповідних держ. органів для притягнення винних осіб до цив., крим. чи адм. відповідальності.

Літ.: Білуха М. Т. Теорія фін.-госп. контролю і аудиту. К., 1996. Ю. С. Сушко.