Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА
   

ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА

- у цив. праві один із способів здійснення власником правомочності розпоряджатися належним йому майном шляхом передачі цього майна у власність ін. особи. В. м. відбувається гол. чин. за волею власника на основі договору, що укладається ним з набувачем майна, напр., на основі договору купівлі-продажу (дарування, міни). В окр. передбачених законом випадках відчуження може здійснюватись усупереч волі власника, тобто в примус, порядку, напр., за обставин надзв. характеру: у разі стих, лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Майно в інтересах сусп-ва за рішенням органів держ. влади може бути вилучене (реквізоване) у власника лише як виняток у порядку і на умовах, встановлених законом, з виплатою власникові вартості майна. Примусове В. м. у таких випадках може бути застосовано за умови поперед, і повного відшкодування його вартості, крім обставин воєнного чи надзв. стану, коли можливе наступне відшкодування (ст. 41 Конституції України; п. З ст. 55 Закону України «Про власність», 1991). В деяких випадках майно може бути безоплатно вилучене (конфісковане) у власника тільки за рішенням (вироком) суду як санкція за вчинення правопорушення (ст. 41 Конституції України, п. 4 ст. 55 Закону «Про власність»). Допускається також вилучення майна у власника при зверненні стягнення на це майно за зобов'язаннями власника.

В. А. Кройтор.

 

Схожі за змістом слова та фрази