Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow оск-ото arrow ОСОБИСТА ВЛАСНІСТЬ
   

ОСОБИСТА ВЛАСНІСТЬ

—екон. відносини з приводу привласнення членами суспільства предметів споживання, що йдуть на задоволення індивідуальних потреб. Природа О. в. та її місце в системі виробничих відносин зумовлюються сусп.-екон. ладом. За капіталізму джерелом О. в. експлуататорських класів є безоплатне привласнення додаткової вартості; О. в. нерідко використовується для експлуатації найманої праці. Джерелом О. в. трудящих капі-талістич. країн є їхня праця. Збільшенню їхніх доходів протидіє зростання вартості життя, прогресуюча інфляція, безробіття. За соціалізму основу О. в. громадян становить праця в суспільному виробництві, а також доходи, які вони одержують із суспільних фондів споживання, особистого підсобного господарства та ін. Як похідна від сусп. соціалістичної власності О. в., поширюючись переважно на предмети споживання, не може бути засобом експлуатації чужої праці. Неухильне підвищення ефективності сусп. виробн. створює основу для збільшення розмірів О. в. Соціалістична д-ва охороняє О. в. громадян і право її спадкоємства (ст. 13 Конституції СРСР). О. в. виражає відносини як між суспільством в цілому та його членами з приводу виробн., розподілу, обміну і споживання матеріальних і духовних благ, так і між членами суспільства, соціальними групами. Марксизму-ленінізму чужі аскетизм, низький рівень споживання, що пропагують "ліві" ревізіоністи, а також поклоніння речам, дух користолюбства. Матеріальні потреби мають певні межі (див. Потреби економічні), духовні розвиваються, по суті, необмежено. Похідний характер О. в. від сусп. соціалістичної власності зумовлює її існування в двох осн. формах: О. в. робітників і службовців та О. в. колгоспників. До об'єктів О. в. робітників, службовців і колгоспників належать предмети одягу, харчування, домашнього вжитку, житл. будинки та ін. Колгоспники і деякі робітники держ. сектора, крім того, мають особисте підсобне господарство на присадибній ділянці (продуктивна худоба, птиця, дрібний с.-г. інвентар тощо). В перспективі в соціалістичному суспільстві на основі ліквідації відмінності між двома формами О. в. відбуватиметься утворення однотипної за своїм матеріальним змістом особистої власності.

В. К. Логвиненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази