Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ
   

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ

— в Україні система екон., прав., орг. та інших заходів щодо формування, розміщення і виконання на договірній основі замовлень д-ви на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг суб'єктами госп. діяльності різних форм власності. Є засобом держ. регулювання економіки і задоволення потреб країни в продукції, необхідній для вирішення соціально-екон. проблем, підтримання обороноздатності д-ви та її безпеки, створення і підтримання на належному рівні держ. матеріал ьних резервів, реалізації держ. і міждерж. цільових програм, забезпечення функціонування органів держ. влади. Правові засади П. п. для д. П. встановлено Законами України «Про поставки продукції для державних потреб» (1995, з наст, змінами і доп.), «Про державний матеріальний резерв» (1997) та ін. актами. Відносини, що виникають у зв'язку з поставками (закупівлею) для держ. потреб сільськогосп. продукції, продовольства, озброєння, військової техніки та ін. спеціально визначених товарів, регулюються окр. законод. актами.

Відповідно до зак-ва держ. замовниками виступають м-ва та ін. центр, органи держ. викон. влади України, РМ АР Крим, обласні, Київ, та Севастопольська міські держ. адміністрації, держ. організації та установи, визначені Законом про Держ. бюджет України або уповноважені КМ України укладати держ. контракти. Виходячи з інтересів д-ви, ці замовники шляхом конкурс, відбору визначають виконавців держ. замовлення і укладають з ними державні контракти, забезпечують виконавців необхідними фін. ресурсами. Гарантом за зобов'язаннями замовників виступає д-ва в особі КМ України. Виконавцями держ. замовлення можуть бути суб'єкти господарювання всіх форм власності, які відповідно до умов укладеного контракту виготовляють і поставляють продукцію для держ. потреб. З метою екон. стимулювання виконання держ. замовлень виконавцям можуть надаватися пільги щодо податку на прибуток, цільові дотації і субсидії, кредити на пільг, умовах, валютні кошти, митні та ін. пільги. У разі невиконання або неналежного виконання контракту на поставку продукції для держ. потреб з винної сторони стягується передбачена контрактом неустойка (штраф, пеня), а також у повному обсязі відшкодовуються завдані збитки. Сплата неустойки, а також відшкодування збитків у разі неналеж. виконання зобов'язань не звільняють виконавця від реалізації держ. контракту в натурі. Спори, що виникають при укладанні та виконанні контрактів на поставку продукції для державних потреб, а також щодо відшкодування завданих збитків, розглядаються госп. судами.

Див. також Державне оборонне замовлення, Матеріально-технічне постачання, Мобілізаційний резерв.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази