Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АКЦІЯ
   

АКЦІЯ

(франц. action, від лат. actio — рух, дія) — цінний папір, що засвідчує часткову участь його держателя у підприємстві, яке діє у формі акціонерного товариства (AT), і дає право на участь в управлінні, одержанні прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації т-ва. А. бувають іменними, на пред'явника, привілейованими та простими. Обіг іменної А. фіксується у книзі реєстрації А., до якої записують відомості про кожну іменну А., у т. ч. відомості про її власника, а також час придбання А., кількість А. у кожного акціонера. Держателі А. на пред'явника для здійснення прав, які надаються власникові А., зобов'язані пред'явити ці цінні папери. Привілейовані А., на відміну від простих, дають їх власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна АТ при його ліквідації. Однак власники таких А. не мають права брати участь в управлінні т-вом. Привілейовані А. можуть випускатися з фіксованими у відсотках до їхньої номін. вартості щорічно виплачуваними дивідендами, розмір яких не залежить від одержаного т-вом у відповідному році прибутку. Якщо прибуток є недостатнім, виплата дивідендів за привілейованими А. здійснюється за рахунок резерв, фонду АТ. А. є неподільною. У разі, коли одна А. належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником А. і можуть здійснювати свої права через одну з цих осіб або через спільного представника. Правовий статус А. та порядок їх використання регулюються Законом України «Про цінні папери і фондову біржу» (1991), ін. законод.

актами. а. Л.Салатко.

 

Схожі за змістом слова та фрази