Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
   

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

- галузь права, яка регулює майнові та особисті немайн. відносини, засновані на юрид. рівності, вільному волевиявленні, майн. самостійності їх учасників (ст. 1 ЦивК України). Предметом Ц. п. є майн. відносини, що виникають між юридично рівними, автономними і незалежними одна від одної особами, кожна з яких має відокремлене майно, а також особисті немайн. відносини. До предмета Ц. п. належать також відносини, які виникають у сфері використання природ, ресурсів та охорони довкілля, а також сімейні й труд, відносини, якщо вони не врегульовані ін. актами зак-ва (ст. 9 ЦивК). Майнові відносини поділяються на речові та відносини зобов'язального характеру. Речові відносини побудовані на відносинах власності, а зобов'язальні пов'язані з переходом майн. благ від одних осіб до ін. Методом Ц. п. є сукупність способів впливу на майнові та немайн. відносини, засновані на рівності, ініціативі, диспозитивності майн. відповідальності. Ц. п. належить до системи приватного права. Одним із його джерел є ЦивК. Норми Ц. п. реалізуються у порядку, передбаченому ЦПК України.

Термін «цивільне право» вживається і для визначення цив.-прав. науки та відповідної навч. дисципліни.

Літ.: Покровский И. А. Осн. проблемы ґражд, права. М., 1998; Гражд. право. М., 1998; Цив. право України, кн. 1-2. К., 2002; Цив. право України. К.,. 2003.

Я. М. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази