Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕТАТИЗМ
   

ЕТАТИЗМ

(франц., від — держава) — 1) Течія у політико-правовій думці. Антипод анархізму. Розглядає д-ву як найвищий результат і мету суспільного розвитку. На позиціях Е. стояли Платон, Арістотель, Н. Макіавеллі, Г. Гегель, які вважали д-ву найвищим благом людства. Термін «етатизм» з'явився у 80-х рр. 19 ст. у Франції та означав доктрину, яка вимагала макс. посилення впливу д-ви і розширення повноважень її органів.

2) Сучасна соціол. доктрина, яка обґрунтовує необхідність втручання д-ви в екон. і політ, життя сусп-ва, наголошуючи, зокрема, на можливостях регулятивної функції д-ви в процесі конкурентної боротьби на внутр. і зовн. ринку.

3) Втручання д-ви в усі сфери сусп. життя шляхом їх докладної регламентації та під-контрольності бюрокр. апаратові. Як свідчить істор. досвід, така політика призводить до перевищення необхід. рівнів держ. управління у сусп-ві, концентрації, централізації та бюрократизації політ, влади. Це, в свою чергу, суттєво обмежує права і свободи особи, надмірно посилює вплив репрес. органів, осн. призначенням яких стає виявлення і переслідування інакомислячих.

С. Л. Лисенков.

 

Схожі за змістом слова та фрази