Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
   

ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

- будь-яка діяльність, здійснення якої створює підвищену ймовірність заподіяння шкоди через неможливість контролю за нею людини, а також діяльність по використанню, транспортуванню, зберіганню предметів, речовин та ін. об'єктів вироб., госп. чи ін. призначення, які мають такі ж властивості. Це визначення Д. п. н. дано в пост. «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» Пленуму ВС України від 27.III 1992, в ред. постанови від 8ЛТІ 1994.

Відповідно до ст. 450 Цивільного кодексу України відповідальність за шкоду, заподіяну Д. п. н., несе володілець джерела (тобто юрид. особа або гр-н), що експлуатує Д. п. н. на підставі права власності, повного госп. відання, операт. управління або на ін. підставах (напр., договору оренди, довіреності тощо). Не вважається володільцем Д. п. н. і не несе відповідальності за шкоду перед потерпілим особа, яка керує цим джерелом на засадах труд, відносин з його володільцем (водій, машиніст, оператор тощо). Володілець Д. п. н. відповідає перед потерпілим за заподіяну шкоду незалежно від наявності своєї вини, але володільця такого джерела не можна зобов'язувати відшкодувати шкоду, якщо вона виникла внаслідок непереборної сили (надзвичайної і невідворотної за даних умов події) або умислу потерпілого, а у випадках, визначених спец, законом, — тільки з умислу потерпілого. Коли груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то, залежно від ступеня його вини, якщо інше не передбачене законом, розмір належного з володільця Д. п. н. відшкодування зменшується або у відшкодуванні потерпілому має бути відмовлено.

Володілець Д. п. н. не відповідає за шкоду, заподіяну цим джерелом, якщо доведе, що воно вибуло з його володіння внаслідок протиправних дій ін. осіб, а не з його вини. У випадках, коли цьому сприяла винна поведінка володільця (напр., не забезпечувалася належна охорона), відповідальність за шкоду, заподіяну Д. п. н., може бути покладена на особу, котра протиправно заволоділа цим джерелом, і на його володільця — відповідно до ступеня вини кожного з них. Особи, які спільно заподіяли шкоду, несуть відповідальність солідарну перед потерпілим. У такому ж порядку відповідають володільці Д. п. н. за шкоду, заподіяну ін. особам при зіткненні Д. п. н. Питання про відповідальність за шкоду, заподіяну Д. п. н. кожному з володільців, має вирішуватися на заг. підставах, тобто відповідальність може мати місце лише за наявності вини. За відсутності вини володільців у взаємному заподіянні шкоди жоден з них не має права на відшкодування.

М. М. Сибільов.

 

Схожі за змістом слова та фрази