Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АНТІФОНТ
   

АНТІФОНТ

( 5 ст. до н. е.) - дав-ньогрец. філософ, софіст. Твори А. не збе- І реглися, його ідеї про закони і д-ву, які він висунув бл. 400 до н. е., відомі з книг Платона, Арістотеля та ін. античних мислите- І лів. Мав багато учнів, навчав їх філософії, фізики, викладав їм свої погляди на проблеми д-ви і права. Осн. правові ідеї А. -про рівність людей від природи — греків і варварів. Рівність трактувалася як рівність j природ, потреб людини. У трактаті «Промова про державу» необхідність д-ви філософ пояснював тим, що між людьми існує не І лише дружба, а й ворожнеча, і це потребує створення та прийняття законів поліса. А. порівнював закони д-ви і закони природи. Останні ставив вище від перших, оскільки І закони природи — це природні приписи, а закони поліса — лише результат укладеної між людьми угоди. Між цими двома категоріями законів можуть бути розбіжності. Свободу людині дають лише природні закони. Справедливість, однак, вимагає дотримання гр-нином законів д-ви. У творі «Про згоду» А. вказував на вади бездержавного (ізольованого) стану людей, критикував їхні егоїст, незгоди і суперечки, обстоював принцип одностайності в організації життя поліса і творенні законів д-ви.

Літ.: Маковельский А. О. Софисты Др. Греции. Баку, 1940; Антология мировой философии, т. 1, ч. 1. М., 1969; Нерсесянц В. С. Полит, учения Др. Греции. М., 1979; История полит, и правовых учений. М., 1997.

Н. С. Прозорова.