Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТУМАНСЬКІ
   

ТУМАНСЬКІ

— укр. козац.-старшин, і дворян, рід 17—19 ст. Його засновник Тимофій Ігнатович Т., перебравшись із власне польс. земель на українські в серед. 17 ст., служив у козац.війську, обіймав посаду київ, полковника. Його син Григорій Тимофійович Т. за гетьмана І. Скоропадського був «знатним товаришем» Переяславського полку. Син Григорія Тимофійовича — Василь Григорович Т. (1723—97) — ген. писар і член другої Малоросійської колегії (1764—75). Він відіграв ключову роль у проведенні Генерального опису Лівобережної України 1765—69. Займав також посади помічника намісника Новгород-Сіверського намісництва і віце-губернатора Новгород-Сіверського (1782-96). Два його сини —Осип Григорович Т. і Іван Григорович Т. працювали у сфері судочинства. Перший був управителем Похідної гетьм. канцелярії і секретарем другої Малорос, колегії (1764—66), пізніше — головою крим. палати Новгород-Сіверського намісництва (1787—92); другий — губ. прокурором і головою цив. палати Київ, намісництва (1791 — 96). Останній також займався перекладацькою діяльністю. Його переклади з франц. «Енциклопедії» були видані у Санкт-Петербурзі окр. книгою «Про державне правління та різні його види» (1771). Відомою постаттю був Федір Осипович Т. (1757 - лист. 1810). Навч. (з 1773) у Кенігсберзькому ун-ті. З 1778 служив у другій Малорос, колегії в м. Глухові. 1785 переїхав до Санкт-Петербурга, де займався наук, і видавничою діяльністю. Автор двотом. «Опису Санкт-Петербурга» (1792—93), видав 10-том-ний збірник документів про життя і діяльність Петра І (1787—88), був редактором журналів «Российский магазин», «Зеркало света» та ін. 1779 обраний чл.-кор. Рос. академії наук.

Михайло Федорович Т. (1795-1846). Службову кар'єру почав з канцеляриста Глухів. повіт, суду. Переїхавши до Петербурга, деякий час працював у м-ві юстиції. 1825 перейшов до Урядуючого сенату, де дослужився до обер-прокурора.

Василь Іванович Т. (1800-60) служив у канцелярії новорос. і бессарабського генерал-губернатора (1824—28), секретарем к-ту з підготовки нового Уложення по управлінню князівствами Молдавії і Валахії (1831), другим секретарем рос. дип. місії у Константинополі (1835—39), пом. статс-секретаря Держ. ради (1839-46). Т. -перший дослідник історії Держ. ради (праця «Досвід історії Державної ради в Росії», 1839). Він відомий також як поет. Дружив з О. С. Пушкіним, декабристами О. О. Бестужевим, В. К. Кюхельбекером, К. Ф. Рилєєвим.

Туманський Василь Іванович - leksika.com.ua

Літ.: Малороссийское дворянство. Чернигов, 1890; Туманский В. И. Стихотворения и письма. СПб., 1912; Модзалевский В. Л. Малорос, родословник, т. 5. К., 1998; Шемшученко Ю. С. Наш друг Туманский. К., 2000; Журба О. І. Ф. Й. Туманський. УІЖ, 2003, № 3, 6; 2004, № 1.

Ю. С. Шемшученко.