Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОЗВІДКА
   

РОЗВІДКА

— 1) Система органів д-ви, наділених спец. компетенцією для добування і аналізу розвід, інформації, а також проведення ін. спец, заходів в інтересах забезпечення переваг своїй д-ві в екон., політ., військ., н.-т. та ін. діяльності. В орг. плані це — розгалужена мережа загальнодерж. і відомчих спецслужб, які розміщують свої підрозділи у власній країні та за її межами. Для управління спецслужбами утворюються держ. та між-держ. координуючі органи. Органи Р. підпорядковуються, як правило, вузькому колу вищих посад, осіб своєї д-ви та підзвітні спец, комісіям представн. органів. Розвинену розвід, систему мають Великобританія, Ізраїль, Китай, Німеччина, Росія, США, Франція, Японія та деякі ін. країни. В Україні статус Р. визначається Законом «Про розвідувальні органи України» (2001), згідно з яким розвід, органи є спец, підрозділами центр, викон. влади, що здійснюють діяльність з метою захисту нац. інтересів України від зовн. загроз. Р. здійснюють розвід, органи СБУ, М-ва оборони України та спеціально уповноваженого органу викон. влади з питань захисту держ. кордону України. Принципами діяльності Р. України є: законність; повага до прав і свобод людини та гр-нина; позапартійність; підконтрольність та підзвітність відповід. органам влади; використання гласних і негласних методів роботи в рамках законності; координація та ін. На розвід, органи України покладаються завдання: добування, аналіт. обробка та надання визначеним законом органам держ. влади розвід, інформації; сприяння спец, заходами здійсненню держ. політики України в екон., політ., військ., військ.-тех., екол. та інформаційній сферах; зміцнення обороноздатності, екон. і н.-т. розвитку; забезпечення безпеч. функціонування установ України за кордоном, безпеки співробітників цих установ і членів їхніх сімей у країні перебування, а також відряджених за кордон гр-н України, обізнаних у відомостях, що становлять державну таємницю; участь у б-бі з міжнар. організованою злочинністю, у т. ч. з тероризмом, незакон. обігом наркот. засобів, незакон. торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незакон. міграцією.

Для виконання завдань щодо отримання розвід, інформації та забезпечення безпеки своїх співробітників розвід, органи України застосовують методи та засоби операт.-розшук, діяльності в порядку, визначеному законом. Методи і засоби діяльності розвід, органів не повинні завдавати шкоди життю, здоров'ю, честі й гідності людей. Не підлягає розголошенню інформація, що стосується особистого життя, честі й гідності гр-н, яка стала відома розвід, органам у процесі їх роботи, крім випадків, передбачених законом. Заг. керівництво розвід, органами України відповідно до Конституції здійснює Президент України.

2) Процес добування розвід, інформації органами Р. Залежно від мети і завдань цієї діяльності розрізняють стратегічну і тактичну Р., а залежно від об'єктів — політ., екон., військ., науково-технічну Р.

3) Різновид підприєм. діяльності спец, структур великого, середнього і малого бізнесу, утворених переважно для ведення комерц. шпигунства.

Літ.: Гелен Р. Война разведок. Тайные операции спецслужб Германии 1942-1971. М., 1979; Духов В. Е. Экон. разведка и безопасность бизнеса. К., 1997; Ричел-сон Дж. Т. История шпионажа XX века. М., 2000; Кол-пакиди А. И., Прохоров Д. П. КГБ: спецоперации сов. разведки. М., 2000; Даллес А. ЦРУ против КГБ. Искусство шпионажа. М., 2000; Равив Д., Мелман Й. История развел, служб Израиля. М., 2000; Келлер Д. Секреты Штази. Смоленск, 2000.

В. О. Козенюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази