Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСТРОЗЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬ
   

ОСТРОЗЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬ

- літописна пам'ятка періоду феодалізму, складена в 1-й пол. 17 ст. у м. Острозі (тепер Рівн. обл.). Автор невідомий. її рукописний список — «С кройніки Бельського речі потребнїї вибрані» (зберіг, у Держ. істор. музеї в Москві) опубл. 1951 рос. історик М. М. Тихомиров під наз.

ОСТРОЗЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬ  - leksika.com.ua

«Острозький літописець». О. л. умовно поділяється на дві частини: 1-а охоплює, період 1500 — 1597 і є викладом хронік М. та Й. Бельських; 2-а частина висвітлює події в Україні до 1636 з погляду автора. В О. л. відображено важливі події у Польщі, пов'язані з польс. корол. особами, конвокаційними та елекційними сеймами, завершенням процесу об'єднання Польщі й Литви (1569), розширенням держ. кордонів, проблемами відносин між короле м, шляхтою та укр. козацтвом (1609). Зібрано відомості про договори, що визначали міжнародне становище Польщі: про її перемир'я з Туреччиною (1569) і Росією (1582, 1608). О. л. має значення як першоджерело для вивчення історії укр. народу, соціально-екон. процесів у сусп. житті, б-би за нац. визволення тощо. В ньому містяться істор. факти про міжнар. становище України, події воєнно-політ. характеру на Волині й в Галичині, багато уваги приділено Острогу. Близький змістом до виданої М. М. Тихомировим пам'ятки твір (його автор — Змитро) виявив та опубл. ще 1915 С. Розанов під наз. «Кройніка» 1636 (оригінал зберіг, у Рос. держ. б-ці в Москві). Він містить відомості за 1538— 1621. Дослідник Ю. Я. Мицик вважає ці дві пам'ятки окр. редакціями одного літопису.

Літ.: Розанов С. «Кройника» 1636 р. В кн.: Укр. наук, збірник. М., 1915; Тихомиров М. Н. Малоизвестные летопис. памятники. 4. Острож, летописец.

В кн.: Истор. архив, т. 7. М., 1951; Бевзо О. А. Львів, літопис і Остроз. літописець: джерелозн. дослідження. К., 1971; Мыцык Ю. А. Укр. летописи XVII века. Дп., 1987.

С. О. Сироткіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази