Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow відо-вільні arrow ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

- загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення класів, соціальних груп чи особи до вимог суспільної необхідності, громадського обов'язку, соціальних завдань, норм і цінностей. В. означає усвідомлення смислу і значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального прогресу, вчинків особи з погляду інтересів суспільства. Відповідно до сфер прояву розрізняють політичну, моральну, правову, партійну та ін. В., а залежно від суб'єкта (носія)- особисту (персональну) та колективну. На противагу абстрактному розумінню В. у бурж. філософії марксизм-ленінізм розглядає проблему В. конкретно-історично, у зв'язку зі ступенем соціальної зрілості суспільства, рівнем досягнутої свободи За соціалізму різко зростає значення В. Вона становить невід'ємну рису соціалістичного способу життя В умовах розвинутого соціалістичного суспільства поєднання реальних прав і свобод громадян з їхніми обов'язками і В. перед суспільством є конституційним принципом Виховання у кожного трудівника почуття високої В за доручену справу КПРС вважає однією з необхідних умов успішного здійснення завдань комуністичного будівництва.

Б. О. Рутковський.

 

Схожі за змістом слова та фрази