Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дол-дяк arrow ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ
   

ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ

- наявна можливість використання фактичних і перевірених даних у розгляді суд. справи. Вона визначається насамперед з погляду дотримання процес, форми, тобто законності джерел, методів і засобів збирання та перевірки доказів. Перша умова Д. д. вимагає, щоб вони були одержані з визначених законом джерел, якими встановлюються факт, дані, що мають значення доказів у справі. Такими джерелами, за ст. 65 Кримінально-процесуального кодексу України, є показання свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, висновки експертів, речові докази, протоколи слідчих і суд. дій та ін. док-ти. Факт, дані, одержані з цих джерел, визнаються доказами тоді, коли джерело відповідає умовам, що гарантують їх придатність як крим.-суд. доказів. Напр., не можуть бути доказами повідомлені свідком дані, джерело яких невідоме (ч. З ст. 68 КПК). Це стосується і даних, повідомлених потерпілими. Якщо повідомлені свідком факт, дані грунтуються на тому, що говорили ін. особи, то останні також мають допитуватися як свідки. Важливе правило про недопустимість допиту певних осіб як свідків встановлено ст. 69 КПК: захисника обвинуваченого — про обставини, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням служб, обов'язків; адвоката, представника профспілки та ін. громад, орг-ції — про обставини, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням обов'язків представника потерпілого, позивача і відповідача; особи, яка через свої фіз. чи псих, вади не здатна правильно сприймати та оцінювати обставини, що мають значення для справи, і давати про них показання. Стосовно Д. д. залежно від джерела відомостей у ст. 73 і 74 КПК зазначено: визнання підозрюваним чи обвинувачуваним своєї вини може бути покладене в основу обвинувачення тільки в разі підтвердження цього визнання сукупністю доказів, зібраних у справі. Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незакон. шляхом (ст. 62 Конституції України). Друга умова Д. д. передбачає обов'язкове виконання особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором, судом вимог закону щодо виявлення, процес, закріплення та перевірки доказів. Якщо при цьому допущені такі порушення зак-ва, які ставлять під сумнів доказове значення одержаних факт, даних, докази повинні бути визнані недопустимими. Напр., дані про особу обвинуваченого, шо містяться у протоколі допиту свідка, який не був прочитаний і підписаний свідком. Такі дані не можуть бути прийняті як докази у справі.

П. А. Воробей.

 

Схожі за змістом слова та фрази