Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow масн-мач arrow МАТРИЦЯ ГУСТИНИ
   

МАТРИЦЯ ГУСТИНИ

— сукупність величин (матриця), яка характеризує розподіл ймовірності для незалежних змінних квантово механічної системи. Служить для опису мішаних станів підсистеми, яка є частиною замкнутої системи. Мішані стани являють собою суміш чистих станів, описуваних хвильовими функціями ψа (х) (х — координати системи, а — квантові числа станів) із заданими значеннями ймовірнос-

Матриця густини - leksika.com.ua

знак * вказує на комплексне спряження. Серед. значення фіз. величини А виражається через М. г. за формулою А = SрAр (х, х'), де Sp — сума діагональних елементів матриці. Опис за допомогою М. г. є неповним у квантовомех. розумінні, оскільки він не ґрунтується на повному наборі даних про систему. Однак при розгляді статистичних закономірностей ця неповнота виявляється неістотною.

Літ.: Боголюбов М. М. Лекції з квантової статистики. К., 1949: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика, т. 9. Статистическая физика, ч. 1—2. М., 1976—78.

О. Г. Ситенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази