Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИДІЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
   

ВИДІЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

- вилучення з крим. справи на будь-якій стадії крим. процесу частини документів (оригіналів чи копій) і оформлення їх в окр. крим. справу за підставами, що передбачені крим.-процес, законодавством. Виділення (як і об'єднання) справи регулюється ст. 26 Кримінально-процесуального кодексу України, за якою В. к. с. допускається тільки у випадках, які викликаються необхідністю, коли це не може негативно позначитися на всебічності, повноті та об'єктивності дослідження і вирішення справи. Такими є випадки, коли:

а) неможливо закінчити розслідування справи в повному обсязі протягом передбаченого законом терміну тримання обвинуваченого під вартою і немає підстав для зміни запобіжного заходу. За цієї ситуації Генеральний прокурор України або його заступник дають згоду про направлення справи до суду в частині доказаного обвинувачення. Щодо нерозслідуваних злочинів справа виділяється в окр. провадження і закінчується заг. порядком (ст. 156 КПК);

б) є підстави для зупинення справи під час поперед, розслідування щодо однієї або кількох осіб (але не всіх, що обвинувачуються у справі). При цьому за ст. 206 попереднє слідство зупиняється за обставин, коли: місцезнаходження обвинуваченого невідоме; псих, або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі; не встановлено особу, що вчинила злочин. Щодо цих осіб матеріали виділяються в окр. справу. Так само вирішується питання щодо двох перших указаних категорій осіб, якщо справа знаходиться у розпорядчому засіданні суду (ст. 249) або розглядається по суті (ст. 280);

в) встановлено факт вчинення ін. злочину особою, що не обвинувачується у даній справі. В такому разі можливе виділення матеріалів для їх перевірки без порушення крим. справи (ч. 4 ст. 97);

г) суд під час судового слідства виявив, що: підсудний вчинив ще й ін. злочин, по якому обвинувачення не було йому пред'явлено; злочин вчинила будь-яка з осіб, не притягнутих до крим. відповідальності. В такій ситуації суд може винести ухвалу (постанову) про порушення крим. справи за новим обвинуваченням і передати її для проведення поперед, розслідування, якщо це не вплине на розгляд осн. справи, а якщо вплине, то на дод. розслідування направляється справа в цілому (ст. 276, 278);

д) неповнолітній брав участь у вчиненні злочину разом з дорослим.

У кожному випадку повинна бути з'ясована можливість виділення справи про неповнолітнього в окр. провадження у стадії поперед, слідства (ст. 439 КПК). Виділення (як і об'єднання) справи здійснюється за постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або за ухвалою чи постановою суду. Ю. В. Александров.

 

Схожі за змістом слова та фрази