Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ
   

ПРАВО ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ

- речове право суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником чи уповноваженим ним органом, з обмеженням правомочності розпоряджання і щодо окр. видів майна за згодою власника. Його суб'єктами є передусім казенні підприємства та ін. організації держ. форми власності. Зміст і сутність П. г. в. полягають у тому, що власник майна, закріпленого за суб'єктом госп. діяльності, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в операт.-госп. діяльність підприємства. Обсяг та межі П. г. в. визначаються нормами ЦивК України (гл. 23-29), Госп. кодексу України (ст. 136), Законами України «Про власність», «Про підприємства в Україні» (обидва — 1991) та ін. Щодо захисту П. г. в. застосовуються положення закону, встановлені для захисту права власності, зокрема гл. 29 ЦивК. Суб'єкт підприємництва, який здійснює госп. діяльність на засадах П. г. в., має право на захист своїх майн. прав також від власника.

Літ.: Право собственности в Украине. К., 1996; Скловский К. И. Собственность в гражд. праве. М., 2000; Право власності в Україні. К., 2000; Ершова И. В. К истории появления права хоз. ведения. «История гос-ва и права», 2001, № 2.

В. П. Нагребельний, О. Б. Баб'юк.

 

Схожі за змістом слова та фрази