Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УЧАСНИКИ ВІЙНИ
   

УЧАСНИКИ ВІЙНИ

— військовослужбовці, які в період війни проходили військову службу в ЗС СРСР, трудівники тилу, а також ін. особи, передбачені зак-вом. Прав, статус У. в. визначається Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (1993, з наст, змінами і доп.). За ц им законом до У. в. належать: військовослужбовці, які у період Вел. Вітчизн. війни та війни з Японією 1941—45 проходили військ, службу в ЗС, військах і органах МВС, КДБ СРСР чи в арміях його союзників або навчались у військ, уч-щах, школах і на курсах;

особи, які в період Вел. Вітчизн. війни та війни з Японією 1941—45 працювали в тилу на підприємствах, в установах, організаціях, колгоспах, радгоспах, індивід, господарстві, на спорудженні оборон, рубежів, заготівлі палива, продуктів, переганяли худобу, навчались у ремісничих і залізнич. уч-щах, школах і уч-щах фабрично-завод. навчання та інших закладах профес.-тех. освіти, на курсах профес. підготовки або під час навчання у школах, вищих і серед, спец. навч. закладах працювали в нар. г-ві та на відбудові об'єктів госп. і культур, призначення;

особи, які в період Вел. Вітчизн. війни працювали на територіях, що після 1944 ввійшли до складу СРСР, а також гр-ни, які за направленням рад. держ. органів працювали в державах — союзницях СРСР; особи, нагороджені орденами та медалями СРСР за самовіддану працю і бездоганну військ, службу в тилу в роки Вел. Вітчизн. війни та війни з Японією; члени груп самозахисту об'єктових і аварійних команд місц. протиповітр. оборони, нар. ополчення; особи, які перебували у складі армії та флоту як сини, вихованці полків та юнги до досягнення ними повноліття; кол. в'язні концтаборів, гетто та ін. місць примус, тримання у період Другої світ, війни 1939-45;

особи, які були насильно вивезені з тер. СРСР у період Вел. Вітчизн. війни на тер. держав, що були у стані війни з СРСР або окуповані нацистською Німеччиною, якщо вони не вчинили в цей період злочинів проти батьківщини;

особи, які в період Другої світ, війни були насильно вивезені з території ін. держав, які після 1944 ввійшли до складу СРСР, і ті, які після звільнення із концтаборів, гетто та ін. місць примус, тримання були переселені на тер. Рад. Союзу;

працівники, які на контрактній основі направлялися на роботу в д-ви, де відбувалися бойові дії (включаючи Афганістан у період з 1 .XII 1979 по грудень 1989), і не входили до складу обмеженого контингенту рад. військ; дружини (чоловіки) військовослужбовців, які працювали за наймом у зазнач, д-вах у період ведення в них бойових дій і не входили до складу обмеженого контингенту рад. військ; особи, які в період Вел. вітчизн. війни відбували покарання у місцях позбавлення волі або перебували в засланні й реабілітовані відповідно до чинного зак-ва України та кол. СРСР; діти партизанів, підпільників, ін. учасників б-би з нім.-фаш. загарбниками в тилу ворога, які у зв'язку з патріот, діяльністю їх батьків були піддані репресіям, фіз. розправам, гонінням;

особи, які в період Вел. Вітчизн. війни добровільно подавали матеріальну, фін. чи ін. допомогу військ, частинам, госпіталям, партизан, загонам, підп. групам, ін. формуванням та окр. військовослужбовцям у їх б-бі проти нім.-фаш. загарбників за умови незапереч. підтвердження цих фактів; особи, які після 9.IX 1944 були переселені на тер. України з території ін. країн. Крім того, за поданням відповід. комісій у порядку, визначеному КМ України, статус У. в. може бути встановлено особам, які народилися до 31.XII 1932 включно і з поважних причин не мають можливості подати док-ти, що підтверджують факт роботи в період війни.

Особам, які народилися після 31.XII 1932, статус У. в. може бути встановлено лише за наявності док-тів та ш. доказів, що незаперечно підтверджують факт роботи в період війни.

Зазначеним Законом та пенс, зак-вом встановлено відповідні пільги і гарантії соціального захисту У. в. Місц. ради, підприємства, установи та організації мають право за рахунок власних коштів і благод. надходжень встановлювати дод. гарантії щодо соціального захисту ветеранів війни. Міжнар. договорами закріплене взаємне визнання пільг і гарантій У. в. (Угоди, підписані главами урядів СНД 12.ІІ 1993 та 26. IV 1996).

Див. також Ветерани військової служби.

І. П. Лаврінчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази