Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАПОВІТ
   

ЗАПОВІТ

— особисте розпорядження гр-ни-на своїм майном на випадок смерті, зроблене у встановлених законом порядку і формі. 3. є односторонньою угодою. Кожен гр-нин може залишити за 3. усе своє майно або його частину одній чи кільком особам: як тим, хто входить, так і тим, хто не входить до кола спадкоємців за законом, а також д-ві або окр. юрид. особам. Заповідач може у 3. позбавити права спадкоємства одного, кількох або всіх спадкоємців згідно із законом (ст. 534 Цивільного кодексу України). Свою частку спільного майна може заповідати один з подружжя.

3. укладається у письм. формі із зазначенням місця і часу його укладення, підписується особисто заповідачем і посвідчується нотаріально (ст. 541 ЦивК України). У певних випадках 3. можуть посвідчуватися окр. посад, особами, але такий порядок обмежений.

Так, до нотаріально посвідчених 3. прирівнюються 3. гр-н, котрі перебувають на лікуванні у стаціонарних лік.-профілакт. закладах, посвідчені гол. лікарями, їх заступниками по мед. частині або черговими лікарями; 3. гр-н, які перебувають у розвідувальних, антарктичних та ін. подібних експедиціях, посвідчені начальниками цих експедицій, та деякі інші 3. згідно зі ст. 542. Якщо заповідано не все майно, то його частина, що залишилася незаповіданою, розподіляється між спадкоємцями за законом. До цих спадкоємців входять і ті, яким ін. частина майна була залишена за 3. (ст. 537). Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця (у т. ч. усиновлені), а також непрацездатні дружина, батьки (усиновителі) та утриманці померлого успадковують, незалежно від змісту 3., не менше двох третин частки, яка належала б кожному з них при успадкуванні згідно із законом (обов'язкова частка). При визначенні розміру обов'язкової частки має враховуватися усе спадкове майно, як включене, так і не включене у 3. (ст. 535).

Заповідач має право в будь-який час змінити або скасувати 3., склавши новий або подавши про це заяву нотаріусові, завідувачеві держ. нотар. архіву, а в нас. пунктах, де немає нотаріусів, — посад, особі виконкому сільс, селищ., міської ради, яка вчиняє нотар. дії (ст. 544). Заповідач має також право (на випадок, коли зазначений у 3. спадкоємець помре до відкриття спадщини або не прийме її) зазначити ін. спадкоємця (під-призначити спадкоємця). Закон передбачає право заповідача покласти на спадкоємця за 3. виконання будь-якого зобов'язання (заповідальний відказ) на користь однієї чи кількох осіб (відказоодержувачів), які набувають права вимагати його виконання (ст. 538 ЦивК).

Я. М. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази