Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮРИДИЧНА ОСВІТА
   

ЮРИДИЧНА ОСВІТА

- система знань про державу і право, здобутих у результаті навчання. Спрямована на підготовку і перепідготовку юрид. кадрів. Прав, засади Ю. о. закріплені Законами України «Про освіту» (1991, зі змінами і доп.), «Про вищу освіту» (2002) та ін. нормат.-прав. актами.

Система вищої Ю. о. в Україні почала розвиватися на базі юридичних факультетів ун-тів. Найстарішим серед них є юрид. ф-т Львів, ун-ту (1661). Згодом юрид. ф-ти з'явилися у Київ. (1834), Харків. (1835), Новорос. (Одеському; 1865) і Чернівецькому (1875) ун-тах. Після Жовт. революції в Росії 1917 універ-сит. форму освіти в УСРР (і в ін. рад. республіках) визнали недоцільною як «буржуазну» за своїм характером. На поч. 20-х рр. були закриті Київ., Харків, і Одеський ун-ти. Юристів почали готувати в утворених у Києві, Харкові та Одесі ін-тах нар. госп-ва. Це призвело до зниження рівня підготовки юрид. кадрів в Україні.

Слід зазначити, що 1917 у Києві було утворено «приватний навчальний заклад нового типу» — Київський юридичний інститут. У складних умовах того періоду він проіснував до червня 1920. За рішенням Центр. Ради в цей час у Києві було відкрито Укр. нар. ун-т. Гетьман П. П. Скоропадський перетворив його на державний, а також заснував ще один держ. ун-т — у м. Кам'янці-Подільському. В цих навч. закладах передбачалася також підготовка юристів. Однак на заваді стали політ, обставини того періоду.

Внаслідок рев. перетворень чимало викладачів укр. ун-тів виявилися безробітними або змушені були змінити свій фах. Частина з них виїхала за кордон. 1921 в Празі вони відкрили Український вільний університет з юрид. ф-том, який і нині функціонує у Мюнхені (Німеччина).

Із серед. 30-х рр. в УСРР знову повернулися до університ. форми освіти. Були відновлені держ. ун-ти з юрид. ф-тами у Києві та Одесі. В Харкові місц. ун-т відновив свою діяльність без юрид. ф-ту. Тут у 1937 почав діяти Харківський юридичний інститут. Після возз'єднання у 1939 західноукр. земель з Рад. Україною до системи вищої Ю. о. УРСР увійшов юрид. ф-т Львів, ун-ту. На основі цих ун-тів та Харків, юрид. ін-ту сформувалися 4 гол. центри Ю. о. в Україні — київський, харківський, одеський і львівський. З проголошенням незалежності України і переходом до ринк. економіки зріс попит на юристів. Стрімко збільшилася кількість держ. і недерж. вищих навч. закладів (майже 200 у 2004), в яких здійснюється підготовка юрид. кадрів.

У структурі Ю. о. в Україні розрізняють кілька рівнів. Першим є рівень заг. середньої освіти, до якого належать насамперед загальноосв. школи і спеціаліз. юрид. ліцеї. Тут читається курс «Правознавство», в юрид. ліцеях він трохи більший за обсягом. До другого рівня належать заклади вищої Ю. о.: юрид. технікуми (уч-ща), коледжі, інститути, академії, ун-ти, ф-ти. Вищі заклади Ю. о. готують фахівців-юристів за такими осв.-кваліфікац. рівнями: молодший спеціаліст (заклади І рівня акредитації); бакалавр (заклади II рівня акредитації); спеціаліст, магістр (заклади III і IV рівнів акредитації).

Окремою ланкою в Ю. о. є курси і центри підготовки та перепідготовки юрид. кадрів — працівників суду, прокуратури, адвокатури, нотаріату тощо. Вони діють при вищих юрид. навч. закладах, органах юстиції, правоохор. органах тощо. їхня діяльність спрямована на підвищення кваліфікації дипломованих юрид. кадрів (післядипломна освіта). До системи Ю. о. належать також аспірантура (ад'юнктура) і докторантура. Вони діють при юрид. наук, установах і вищих навч. закладах, здійснюють підготовку докторів і кандидатів юрид. наук для наук, і осв. діяльності. З професійною Ю. о. тісно пов'язана правова освіта населення. її метою є підвищення прав, свідомості й прав, культури гр-н. Вона забезпечується системою юрид. послуг, які надаються д-вою, а також самоосвітою. Держ. органом, на який покладено проведення прав, освіти, є Мін'юст України. Найбільший за кількістю студентів вищий юридичний навч. заклад в Україні — Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Визнаними осередками підготовки юрид. кадрів є юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Одеська національна юридична академія, Київський університет права, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національна академія внутрішніх справ України, Національний університет внутрішніх справ, Академія Служби безпеки України та ін.

Літ.: Юридична наука і освіта на Україні. К., 1992.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази