Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ
   

СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ

— політ, рух та ідеологія, що поєднують соц. уявлення про сусп-во соціальної справедливості з деякими лібер. ідеями і цінностями. Базові цінності С.-д. — свобода, справедливість, солідарність і рівність. Сучасна С.-д. сягає своїм корінням масового роб. руху кін. 19 ст., який знайшов своє оформлення у II Інтернаціоналі (1889— 1914). У самост. течію в роб. русі С.-д. виділилася на поч. 20 ст., коли відбулося розмежування рев. та реформіст, сил. Ідеологія С.-д. грунтується на доктрині дем. соціалізму. Джерелами С.-д. є філософія І. Канта, елементи марксизму, християнство, соціальна філософія «франкфуртської школи», ідеї Е. Бернштейна та К. Каутського. Ідеологія дем. соціалізму викладена у Декларації «Цілі та завдання демократичного соціалізму», прийнятій на установчому конгресі Соціалістичного Інтернаціоналу в липні 1951 (м. Франкфурт, Німеччина). Дем. соціалізм — це довготривалий процес сусп. перетворень, новий ступінь розвитку люд. цивілізації. Осн. етапами становлення сусп-ва дем. соціалізму є: здійснення політ, та екон. демократії; створення «держави загального добробуту», встановлення соціальної демократії — демократії всіх сфер життя сусп-ва. Політ, демократія передбачає багатопартійність, свободу діяльності для опозиції, забезпечення прав і свобод людини, заперечення диктатури. Екон. демократія розвивається на мікрорівні як безпосередня участь трудящих в управлінні підприємствами, а на макрорівні — у масштабах економіки д-ви — передбачає наявність органів соціального партнерства (Німеччина), органів екон. самоуправління (Франція) або залучення профспілок до співволодіння підприємствами через підвищення частки їх участі у доходах цих підприємств (Швеція). Екон. демократія протистоїть як одержавленню засобів в-ва, що не може гарантувати залучення трудящих до управління економкою, так і ринк. г-ву, яке виключає індивіда зі сфери прийняття рішень. Найвпливовішими концепціями сучас. С.-д. є «функціональний соціалізм», «ліберальний соціалізм» та «раціональний соціалізм». Концепція «функціонального соціалізму» (Н. Карлебю, Е. Унден, Г. Адлер-Карлсон та ін.) більш відома як «шведська модель», заснована на визнанні необхідності збереження осн. засобів в-ва у приват , власності при одночас, вилученні та соціалізації низки функцій права власності. Вирішальне значення надається політ, управлінню окр. функціями власності — контролю над в-вом і розподілом його продуктів шляхом проведення відповід. податкової політики. Вироб. комітети як важливий важіль громад, контролю за власністю забезпечують співучасть найманих працівників в управлінні підприємствами, створюючи модель «виробничої демократії». Концепція «ліберального соціалізму» (Н. Боббіо, Л. Пеллікані, фабіанці) обґрунтовує необхідність обмеження функцій д-ви у вирішенні соціальних проблем. Соц. проект, на думку прихильників даної концепції, має базуватися не на вирішенні питань про характер способу в-ва, а на вирішенні питань про спосіб справедл. розподілу продуктів в-ва. Концепція «раціонального соціалізму» (О. Лафонтен, Е. Епплер, «нові лейбористи») грунтується на врахуванні реальних можливостей існуючої екон. системи, всебіч. розгортанні демократії, здійсненні завдань щодо самовдосконалення особистості. Ідеї С.-д. стають популярними в Україні з кін. 19 ст., а 1890 у Львові була утворена Русько-укр. радик. партія — перша укр. партія, яка орієнтувалася на ідеї соціалізму. Провідну роль відігравала Укр. с.-д. роб. партія (УСДРП) у діяльності Центр. Ради та Директорії. Соціал-демократами були впливові вчені та політики І. Я. Франко, М. І. Павлик, Ю. О. Бачинський, B. К. Винниченко та ін.

Новий етап у розвитку С.-д. в Україні почався у 1990-х pp. У березні 1990 була утворена Об'єднана с.-д. партія України. Нині в Україні діє кілька партій с.-д. спрямування. Найвпливовішою є Соціал-дем. партія України (об'єднана) — СДПУ(о). Програмна мета с.-д. партій України — створення соціальної держави.

Літ.: Gay P. The Dilemma of Democratic Socialism. N.Y., 1952; Петренко E. Л. Соц. доктрина Эдуарда Бернштей-на. М., 1990; Giddens F. Affluence, Poverty and the Idea of a Post-Scarcity Society. N.Y., 1995; Бачинський Ю. Україна irredenta. В кн.: Укр. екон. думка. К., 1998; Declaration of Paris. The Challenge of Globalisation. Paris, 1999; Майер Т. Дем. социализм — социальная демократия. Введение. К., 2000; Медведчук В. Дух і принципи соціал-демократії: укр. перспектива. К., 2000; Бей О. Ідеологема «третього шляху». Модель європ. соціал-демократії та її відношення до України. «Політика і час», 2002, № 2; Примут М. Соціал-демократія на сучас. етапі. «Нова політика», 2002, № 1; Соціал-демократи України — які вони? «Медіа-навігатор», 2002, № 6—7.

С. С. Бульбенюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази